Społeczna odpowiedzialność biznesu

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. - obywatelem społeczności miasta i regionu

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. noszą zaszczytne miano kontynuatora lotniczych tradycji Mielca. Jako wzorowy obywatel lokalnej społeczności staramy się w miarę możliwości udzielać pomocy i wsparcia dla instytucji i organizacji znajdujących się w potrzebie. Realizując to zadanie, kierujemy się politykami sformułowanymi dla całej korporacji. Polityka dotycząca darowizn definiuje wymagania jakie musi spełniać beneficjent darowizny oraz wyznacza obszary w jakich nasza firma może wykazywać swoją aktywność przekazując środki pomocowe.

Realizowane darowizny pieniężne i rzeczowe skierowane są głównie (ale nie wyłącznie) do organizacji non-profit i obejmują generalnie następujące obszary działania:

- kultura i sztuka

- wydarzenia społeczne i polityka publiczna

- edukacja

- zdrowie i opieka społeczna

 

Poprzez działalność charytatywną i pomoc w realizacji pro-społecznych przedsięwzięć staramy się budować i umacniać wizerunek odpowiedzialnego obywatela lokalnej społeczności, a poprzez realizowane inicjatywy dzielić dobrymi praktykami. Cieszymy się, że możemy podawać potrzebującym „pomocną dłoń” wiedząc, że ta pomoc ożywia i rozwija lokalne środowisko, promuje miasto oraz eksponuje atrakcyjność regionu.

 

Nabór zgłoszeń o w wsparcie działalności w 2018 r. od instytucji i organizacji „non profit” prowadzimy do 31 maja 2017 roku.

 
 
 
Uwagi:

1. Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z otrzymaniem oczekiwanego wsparcia.

2. Wnioski złożone po 31 maja 2017 r. nie będą rozpatrywane.

3. Pomoc nie może być kierowana do osób fizycznych.

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone