Opis ogólny

Fot. M. Adamski
Fot. M. Adamski
Fot. M. Adamski

 

 

Samolot rolniczy i do gaszenia pożarów. Jednosilnikowy dolnopłat o konstrukcji całkowicie metalowej, z 3-kołowym stałym podwoziem z kółkiem ogonowym i zbiornikiem chemikaliów umieszczonym przed kabiną pilota.


Samolot skonstruowano dla zapewnienia możliwości eksploatacji z nieutwardzonych pasów o współczynniku wytrzymałości gruntu => 3.5 kG/cm2.


Załoga 1 osobowa (pilot), z możliwością przewozu 1 osoby personelu obsługi naziemnej.


DROMADER przeznaczony jest głównie do agrolotniczej obróbki dużych areałów rolniczych (opryski/opylanie upraw i nawożenie) oraz gaszenia pożarów lasów, zarośli i upraw. Samolot wykazuje niezwykle wysoką produktywność i niski koszt obróbki w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.


Zbudowany na zgodność z wymogami Części 23 przepisów FAR, samolot M18 DROMADER posiada oprócz wydanego przez  EASA świadectwa Typu podobne certyfikaty wydane przez 15 zagranicznych organów nadzoru, w tym: USA (FAA), kanadyjski, chiński, indonezyjski,  brazylijski i inne.


Do chwili obecnej zostało wykonanych 759 samolotów M18, sprzedanych do 24 krajów świata. Ponad 200 samolotów M18 DROMADER zostało wyeksportowane do  USA.


ZASTOSOWANIE

  • Gaszenie pożarów lasów, zarośli i upraw poprzez zrzut "bomb wodnych"
  • Kładzenie pasów zaporowych dla ognia metodą zraszania (dzielony ładunek zbiornika chemikaliów)
  • Patrolowanie (z ładunkiem gaszącym w zbiorniku) obszarów leśnych o dużym zagrożeniu pożarowym
  • Kompleksowa ochrona lasów: zwalczanie szkodników, pożarów, nawożenie i rekultywacja obszarów o wysokiej kwasowości
  • Ochrona upraw przed chorobami i szkodnikami roślin (opryski standardowe lub mgławienie)
  • Rekultywacja skażonej gleby (np. w wyniku wycieków ropy naftowej)
  • Rekultywacja hałd górniczych i kopalni odkrywkowych, hałd popiołów ze stalowni i ciepłowni
  • Wysiew nasion (ryż, pszenica, rzepak, trawa).


Samolot M18 DROMADER posiada certyfikaty: europejski EASA nr EASA A.056, chiński VTC096A. i amerykański A47EU.

 

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone