Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/N/595/2019

                

   

Mielec, 2019-10-03

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Ściernica trzpieniowa diamentowa
Średnica głowicy: 6 mm
Długość powłoki: 6-10 mm
Średnica chwytu: 6 mm
Kształt walcowy
Grubość ziarna D126 lub zbliżona

100,00

szt.

2

Ściernica trzpieniowa diamentowa
Średnica głowicy: 8 mm
Długość powłoki: 8-10 mm
Średnica chwytu: 6 mm
Kształt walcowy
Grubość ziarna D126 lub zbliżona

100,00

szt.

3

Ściernica trzpieniowa diamentowa
Średnica głowicy: 10 mm
Długość powłoki: 8-10 mm
Średnica chwytu: 6 mm
Kształt walcowy
Grubość ziarna D126 lub zbliżona

100,00

szt.

4

Ściernica trzepieniowa diamentowa
Średnica głowicy: 12 mm
Długość powłoki: 8-14 mm
Średnica chwytu: 6 mm
Kształt walcowy
Grubość ziarna D126 lub zbliżona

100,00

szt.

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 80% CENA, 20% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Ściernice trzpieniowe mają mieć zastosowanie w procesie obróbki kompozytów epoksydowych na bazie włókna węglowego.


6. O zastosowaniu do precyzyjnej obróbki kompozytu z grubości z wykorzystaniem dedykowanej ręcznej szlifierki pneumatycznej o chwycie średnicy 6mm.


7. Koncentracja i ilość diamentu dostosowana do materiału jak wyżej.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-10-14

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Marcin Jaje  tel. +48 17 743 14 14 email:

 

INNOLOT II DZZ/N/608/2019

                

   

Mielec, 2019-10-09

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Przeprowadzenie testów symulujących bezpośrednie uderzenie pioruna o określonych sekwencjach natężenia prądu, charakterystycznych dla strefy 2A struktury lotniczej (wg SAE ARP 5414).
Testy mają być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi dla badań wg normy SAE ARP5416 i MIL-STD-1757A.
Szczegóły w Załaczniku nr 1 do zapytania ofertowego DZZ_N_608_2019.

Panele do badań (osiem próbek):
1. Arkusz blachy aluminiowej gatunku 2024 T3 - 300mm x 300mm x 1,6mm
2. Prepreg epoksydowy wzmacniany włóknem węglowym (CFRP) – Panel podstawowy - 300mm x 300mm x 3mm
3.Panel podstawowy + warstwa materiału przewodzącego nr 1 -  300mm x 300mm x 3,2mm
4. Panel podstawowy + warstwa materiału przewodzącego nr 2 - 300mm x 300mm x 3,2mm
5. Panel podstawowy + warstwa materiału przewodzącego nr 2+warstwa wypełniacza ulowego - 300mm x 300mm x 14,4mm
6. Panel podstawowy + warstwa materiału przewodzącego nr 3 + warstwa wypełniacza ulowego - 300mm x 300mm x 14,4mm
7. Panel podstawowy + warstwa materiału przewodzącego nr2 +warstwa wypełniacza ulowego + elementy SHM - 300mm x 300mm x 14,4mm
8. Komponent wykonany z CFRP, zawierający wypełniacza ulowy i warstwę materiału przewodzącego przedstawiający element struktury lotniczej -  600mm x 600mm x 350mm 

Potwierdzenie wykonania badań zgopdnie z normami SAE ARP5416 i MIL-STD-1757A 

8,00

tests

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-10-18

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Marcin Jaje  tel. +48 17 743 14 14 email:

 

INNOLOT II DZZ/N/467/2019

   

 

Mielec, 2019-10-10

 

W wyniku rozpisanego konkursu RFQ - DZZ/N/467/2019 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. informują, że konkurs został zakończony bez rozstrzygnięcia.

INNOLOT II DZZ/N/613/2019

                

   

Mielec, 2019-10-10

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Norma
Standard

Gatunek
Grade

Wymiar
Dimension

Tolerancja

Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Blacha stalowa stopowa gatunku 40HM (PN), o grubości 100mm 

PN / (EPN
W. nr
EN / ISO
AISI
Rosja(GOST)
Czechy
China
inneN/ISO)

40HM
1.7225
42CrMo4
414038ChM
15142
42CrMo
F.8232

1000mm x 1000mm x 100mm 

± 10%) 

 Certyfikat jakości

3,00

arkusze

2

Blacha stalowa stopowa gatunku 40HM (PN), o grubości 50mm 

1000mm x 1000mm x 50mm 

3,00

arkusze

3

Blacha stalowa stopowa gatunku 40HM (PN), o grubości 20mm 

1000mm x 1000mm x 20mm 

3,00

arkusze

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 80% CENA, 20% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Koszt transportu materiału do siedziby POlskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu wliczony w cenę towaru lub wyszczególniony w ofercie.

 

UWAGA

 

W odpowiedzi na pytanie zadane przez jednego z oferentów informujemy, że dopuszczamy do zakupu gatunek blach 42CrMo4 + QT ( hartowane i odpuszczane ).

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-10-21

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 

INNOLOT II DZZ/N/540/2019

Mielec, 2019-10-10

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DZZ/N/540/2019 realizowanego w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0001/15-00 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, informujemy iż wybrany został następujący wykonawca:

 

Nazwa: Fibrain Sp. z o.o.

 

Adres: Zaczernie 190F, 36-062 Zaczernie

 

Data wpłynięcia oferty: 18.09.2019r.

 

Wartość netto oferty: 7 360,00 PLN

 

Wartość brutto oferty: 9 052,80 PLN

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone