Konkursy ofert

INNOLOT DOZ/8/2018

Mielec, 2018-01-09

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

 

Pozycja
Item

 

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

N͚2 -  Azot 5.0

200 bar

1,00

wiązka

2

He2 - Hel 5.0

200 bar

1,00

wiązka

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Wiązka to: 12 sztuk butli (120m³ AZOT, 109,2m³ HEL), lub max.16 sztuk butli (160m³ AZOT, 145,6m³HEL).

 

6. Dostawa butli z gazem realizowana bezpośrednio do Politechniki Świetokrzyskiej w Kielcach - przywołane wielkości to jednorazowe zamówienie, które w okresie roku będzie realizowane min 3 krotnie.

 

7. Bezwzglednie wymagane w dostarczanej wiązce ciśnienie 200 bar.

 

Pytania zadane przez jednego z Oferentów:

 

Pytanie 1: Dla Azot  5.0 - dopuszczenie możliwości ofertowania gazu o czystości min. 5.0 oraz dopuszczenie ofertowania wiązki o pojemności 113,52 m3

Pytanie 2: Dla Hel 5.0 - dopuszczenie możliwości ofertowania gazu o czystości min. 5.0 oraz gazu w wiązce o ciśnieniu 300 bar oraz dopuszczenie ofertowania wiązki o pojemności 198 m3

 

Odpowiedź: Jest zgoda na ofertowanie wyszczególnionych parametrów

                                                      

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wraz z ofertą prosimy przesłać podpisane "Oświadczenie o Bezstronności" z załącznika.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-01-16

 

W dniu 2018-01-15 wymagany termin złożenia oferty został przedłużony do 2018-01-19

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Magdalena Grzelak  tel. 17 743 0042 / 725 991 555 email: 

INNOLOT II DOZ/26/2018

 

 

 

 

Mielec, 2018-01-12

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

• monolityczne wiertło węglikowe
• kąt wierzchołkowy 140 stopni
• długość części roboczej – 30 mm
• chwyt cylindryczny HA o średnicy max. 6 mm
• średnica części roboczej 4,85 mm

 

szt.

10

2

• monolityczne wiertło węglikowe
• kąt wierzchołkowy 140 stopni
• długość części roboczej – 30 mm
• chwyt cylindryczny HA o średnicy max. 8 mm
• średnica części roboczej 6,35 mm

 

szt.

10

3

• wiertło monolityczne węglikow
• kąt wierzchołkowy 140 stopni
• długość części roboczej – min 60 mm
• chwyt cylindryczny HA o średnicy max 14 mm
• średnica części roboczej 12,70 mm

  szt

10

4

• pogłębiacz (fazownik) kątowy z PCD, jednoostrzowy do materiałów z włókien węglowych
• kąt pogłębienia: 100 stopni
• średnica otworu wstępnie obrobionego 4,80 mm
• mocowany na gwincie calowym:  ¼-28
• max średnica pogłębiania (skrawania): 10 mm
• całkowita max długość narzędzia: 37 +/- 0,5 mm
• wyposażony w otwór ułatwiający odkręcenie

 

szt.

2

5

• pogłębiacz (fazownik) kątowy z PCD, jednoostrzowy do materiałów z włókien węglowych
• kąt pogłębienia: 100 stopni
• wyposażony w monolityczny pilot o średnicy 6,32 mm
• mocowany na gwincie calowym:  ¼-28
• max średnica pogłębiania: 14 mm
• całkowita max długość narzędzia: 38 +/- 0,5  mm
• wyposażony w otwór ułatwiający odkręcenie

 

szt.

2

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY*

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Pozycje będą rozpatrywane osobno.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2018-01-22

 

*sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska  tel. 17 743 1412 email:

INNOLOT DOZ/40/2018

Mielec, 2018-01-17

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Prepreg na epoksydowym systemie żywicznym ze wzmocnieniem w postaci tkaniny węglowej z włóknami o standardowym module, włokna 3k HTA, gramatura 204 g/m2, splot: twill 2/2, zawartość żywicy ~45%. 
Wymagania :
- system przeznaczony do procesu autoklawowego, utwardzany w temperaturze ~ 125°C.
- materiał odpowiedni dla przemysłu lotniczego
- materiał odpowiedni do struktur monolitycznych i przekładkowych
- wysoka odporność ogniowa i niska emisja dymu (zgodność z FAR 25.853)
- dobra przyczepność do materiału rdzenia
Właściwości mechaniczne (typowe w temp. otoczenia):
- wytrzymałość na rozciąganie ~850 MPa
- moduł sprężystości ~55 GPa
Wymagania dotyczące wzmocnienia
- włókna węglowe o module standardowym
- wytrzymałość na rozciąganie ~4000 MPa
- moduł sprężystości ~240 GPa
- szerokość rolki ~1,2m.

 

127,00

m2

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

                                                      

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Podane w zapytaniu ilości mogą się różnić o +/-10%, w zależności od rzeczywistych wymiarów produkowanych rolek.

 

Adres dostawy:

Wit-Composites

Kolonia Krasienin 38A
21-025 Niemce

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wraz z ofertą prosimy przesłać podpisane "Oświadczenie o Bezstronności" z załącznika.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-01-24

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agata Paszkowska  tel. 17 743 1412 email: 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone