Konkursy ofert

INNOLOT II DOZ/872/2018

                   

Mielec, 2018-10-15

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

Termin dostawy
Delivery Date

1

Wymagania dla tensometru jednoosiowego:
- Tensometr ogólnego przeznaczenia o wąskiej geometrii
- Liniowy typ wzoru
- Rezystancja 350 +/- 0.3% Ohm
- Zakres naprężenia +/- 5%
- Odsłonięty obszar zakładki lutowniczej 0,06 x 0,05 +/- 0,005 inch (1,5 x 1,1 +/-0,127 mm)
- Zakres temperatur od -100 ° do + 350 ° F (-75 ° do + 175 ° C)
- Długość: 0,125 +/- 0,005 inch (3,18 +/-0,127 mm)
- Szerokość: 0,100 +/- 0,005 inch (2,54 +/-0,127 mm)

 

100,00

szt.

 

2

Wymagania dla tensometru jednoosiowego:
- Tensometr ogólnego przeznaczenia o wąskiej geometrii
- Liniowy typ wzoru
- Rezystancja 350 +/- 0.3% Ohm
- Zakres naprężenia +/- 5%
- Odsłonięty obszar zakładki lutowniczej 0,08 x 0,05 +/- 0,005 inch (2,0 x 1,1 +/-0,127 mm)
- Zakres temperatur od -100 ° do + 350 ° F (-75 ° do + 175 ° C)
- Długość: 0,250 +/- 0,005 inch (6,35 +/-0,127 mm)
- Szerokość: 0,120 +/- 0,005 inch (3,05 +/-0,127 mm)
 

 

650,00

szt.

400 szt. - dostawa w 2018r.
250szt. - dostawa na początku roku 2019
 

3

Wymagania dla tensometru dwuosiowego (rozety) 90°:
- Dwuelementowa rozeta 90 ° do uniwersalnego zastosowania
- Rezystancja 350 +/-0,4% Ohm
- Zakres naprężenia +/- 5%
- Odsłonięty obszar zakładki lutowniczej 0,10 x 0,07 +/- 0,005 inch (2,5 x 1,8 +/-0,127 mm)
- Zakres temperatur od -100 ° do + 350 ° F (-75 ° do + 175 ° C)
- Długość: 0,125 +/- 0,005 inch (3,18 +/-0,127 mm) każda sekcja
- Szerokość: 0,165 +/- 0,05 inch (4,19 +/-0,127 mm) każda sekcja

 

65,00

szt.

 

4

Wymagania dla tensometru dwuosiowego (rozety) 90°:
- Dwuelementowa 90° rozeta do ogólnego stosowania
- Rezystancja 350 +/-0,4% Ohm
- Zakres naprężenia +/-5%
- Odsłonięty obszar zakładki lutowniczej 0.13 x 0.10 +/- 0,01 inch (3.3 x 2.5 +/-0,25 mm)
- Zakres temperatur od –100° do +350°F (–75° to +175°C)
- Długość: 0,250 +/- 0,01 inch (6,35 +/-0,25 mm) każda sekcja
- Szerokość: 0,290 +/- 0,01 inch (7,37 +/-0,25 mm) każda sekcja

 

75,00

szt.

 

5

Wymagania dla tensometru trzyosiowego (rozety trzyosiowej) 45°:
- Rozeta 45° ogólnego przeznaczenia
- Kompaktowa geometria
- Rezystancja 350 +/-0,4% Ohm
- Zakres naprężenia +/-5%
- Odsłonięty obszar zakładki lutowniczej 0.08 x 0.06 +/- 0,005 inch (2.0 x 1.5 +/-0,127 mm)
- Zakres temperatur od –100° do +350°F (–75° to +175°C)
- Długość: 0,125 +/- 0,005 inch (3,18 +/-0,127 mm) każda sekcja
- Szerokość: 0,060 +/- 0,005 inch (1,52 +/-0,127 mm) każda sekcja

 

100,00

szt.

 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Oferta rozpatrywana będzie całościowo. Czas dostawy proszę podać łącznie dla wszystkich pozycji oferty.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-11-26

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone