Konkursy ofert

INNOLOT DOZ/213/2017

Mielec, 2017-02-24

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Norma
Standard

Gatunek
Grade

Wymiar
Dimension

Tolerancja
Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Pręt tytanowy

AMS 4928/ ML-T-9047

Ti6Al4V

Ø65mm

_(+/-2)mm

Certyfikat i świadectwo jakości

1,00

mb

2

Pręt stalowy

AMS 6411

4330

Ø100mm

_(+/-2)mm

Certyfikat i świadectwo jakości

2,00

mb

3

Pręt stalowy

AMS 6411

4330

Ø15mm

+/_0,5mm 

Certyfikat i świadectwo jakości

12,00

mb

4

Pręt stalowy

AMS 2301K

4130

Ø15mm

+/_0,5mm 

Certyfikat i świadectwo jakości

12,00

mb

5

Pręt aluminiowy

AMS 4120R

2024

Ø15mm

+/_0,5mm 

Certyfikat i świadectwo jakości

12,00

mb

6

Pręt aluminiowy

AMS 4123H

7075

Ø15mm

+/_0,5mm 

Certyfikat i świadectwo jakości

12,00

mb

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Oferta bezwzględnie powinna zawierać:

- cenę netto i brutto,

- walutę,

- termin realizacji,

- okres ważności oferty,

- warunki dostawy,

- warunki płatności.

 

Wraz z ofertą prosimy przesłać podpisane "Oświadczenie o Bezstronności" z załącznika.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-03-03

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Dorota Serafińska  tel. 17 743 1414 email: dorota.serafinska

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone