Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/N/102/2020

               

   

Mielec, 2020-03-18

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Wymiar
Dimension

Tolerancja
Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

1

Stal narzędziowa do pracy na gorąco chromowo -

molibdenowa:
- dobra ciągliwość,
- dobra przewodność cieplna,
- odporność na pęknięcia przy wysokich temperaturach,
 - odporność na chłodzenie i szok termiczny,
 - duża hartowność,
- odporność na odpuszczanie podczas pracy,
- dobra polerowalność,
- wykorzystanie m.in do elementów pras i form do tłoczenia metali lekkich, wkładek do formowania tworzyw sztucznych

910x170x80

 

 

 

 

 

podany wymiar to wymiar przygotówki z naddatkiem technologicznym

 

 

 

 

 

 

certyfikat jakości

1

2

910x200x80

5

3

650x360x30

2

4

910x340x30

4

5

400x360x30

2

 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 80% CENA, 20% TERMIN DOSTAWY *

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Koszt cięcia, pakowania i transportu wyszczególniony w ofercie lub wliczony w cenę materiału.


6. Oferta będzie rozpatrywana całościowo, tzn. wszystkie wyszczególnione przedmioty muszą pochodzić od tego samego dostawcy.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2020-03-30

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Marcin Jaje  tel. +48 17 743 14 14 email:

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone