Konkursy ofert

INNOLOT DOZ/704/2018

Mielec, 2018-09-13

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

                                 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Frez palcowy do wydajnego frezowania stopów aluminium
Średnica - 16mm
Promień - 3
Ilość ostrzy - 2 lub 3  
Długość całkowita - ok 100mm
Zaniżona średnica za ostrzami do wysokości 55mm
Długośc ostrzy - ok 24mm
Materiał ostrza - węglik spiekany z pokryciem

świadectwo jakości / zgodności

1,00

szt.

2

Frez palcowy do wydajnego frezowania stopów aluminium
Średnica - 12mm
Promień - 3
Ilość ostrzy - 2 lub 3  
Długość całkowita - ok 100mm
Zaniżona średnica za ostrzami do wysokości 55mm
Długośc ostrzy - ok 18mm
Materiał ostrza - węglik spiekany z pokryciem

świadectwo jakości / zgodności

2,00

szt.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.


6. Do ofert proszę dołączyć karty techniczne

 

Kryterium wyboru: 100% cena

 

Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać uzupełniony, podpisany i opieczętowany formularz „Oświadczenia o bezstronności”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-09-21

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Iwona Woźniak  tel. 725 990 032 email: iwona.wozniak@lmco.com

INNOLOT DOZ/711/2018

Mielec, 2018-09-14

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja

Opis

Wykończenie

Wykończenie

Wymagania Jakościowe

Ilość

Jednostka miary

1

Wytworzenie elementu na podstawie modelu 3D. Materiał wykonania PA2241FR w technologii SLS. Element powinien być wykonany zgodnie z normą ASTM F3091 klasa2. Oferent powinien mieć możliwość ustawienia parametr energii liniowej z zakresu 0,01 – 0,06 kJ/mm2, dokładna wartość parametru zostanie podana dla wykonawcy w trakcie realizacji zlecenia.

C_SLS1_PlSuf00000_0_0_R8_A

RAL 9003 / tekstura efekt baranka/szpachlować w miejscu połaczeń. Malować w złożeniu z pozycją 2, patrz uwaga 18

ASTM F3091 klasa2.

1

sztuk

2

Wytworzenie elementu na podstawie modelu 3D. Materiał wykonania PA2241FR w technologii SLS. Element powinien być wykonany zgodnie z normą ASTM F3091 klasa2. Oferent powinien mieć możliwość ustawienia parametr energii liniowej z zakresu 0,01 – 0,06 kJ/mm2, dokładna wartość parametru zostanie podana dla wykonawcy w trakcie realizacji zlecenia.

C_SLS1_PlSuf00000_0_0_R8_B

RAL 9003 / tekstura efekt baranka/szpachlować w miejscu połaczeń. Malować w złożeniu z pozycją 1, patrz uwaga 18

ASTM F3091 klasa2.

1

sztuk

3

Badania wytrzymałościowe wg ASTM F3091 klasa 2

Wymagany raport

n/d

Raport z laboratorium

n/d

n/d

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Dostawca zobligowany jest do dostarczenia próbki proszku około min. 10 dag , z którego zostały wytworzone elementy


6. Wycena powinna zawierać konsultacje w celu doprowadzenia proponowanych modeli 3D do optymalnego kształtu  w celu wytworzenia w technologii SLS na urządzeniu Pxxx z materiału PA2241FR. Dopiero po konsultacjach model zostanie zwolniony do wytworzenia lub przesłana finalna wersja.


7. Elementy powinny być starannie zapakowane i opisane (opis powinien zawierac urządzenie na którym zostały wykonane elementy oraz materiał ).


8. Dostawca zobligowany jest do dostarczenia parametrów, które w jednoznaczny sposób pozwolą powtórzyć proces.


9. Wymagane podanie dokładnego modelu urzadzenia na którym zostanie wytworzony element.


10. Dostawca zobligowany jest do przesłania screenu komory roboczej z rozmieszczonym elementem.


11. Wymagane przedstawienie czasu wydruku elementów.


12. Wymagane podanie wysokości warstwy.


13. Dostawca jest zobligowany do wytworzenia elementu poprawnego geometrycznie makymalnie z delklarowana przez producenta urządzeń odchyłką. Wytworzone elementy zostaną poddane pomiarom geometrii a niepoprawne geometrycznie będą reklamowane.


14. Wymagane dostarczenie karty materialowej dla wykorzystanego materiału.


15. UWAGA. Jeżeli któryś z parametrów jest niemozliwy do podania przed wytworzeniem, dostawca zobligowany będzie do przesłania informacji po wygranym konkursie.


16. Dostawca powinien umożliwić mozliwość uczestnictwa w procesie przygotowania proszku i uruchomienia i zakończenia procesu dla pracowników PZL w celu weryfikacji spelnienia normy ASTM F3091


17. Dostawca zobligowany jest do wytworzenia próbek zgodnie z normą ASTM F3091 klasa 2


18. Wycena powinna zawierać badania wytrzymałościowe i raport według ASTM F3091 klasa 2. Niespełnienie właściowści mechanicznych deklarowanych przez producenta dla materiału PA2241FR bedzie skutkować procesem reklamacyjnym.


19. W wycenie prosze uwzględnić usługę polaczenia wytworzonych elementów (połączenie klejowe)


20. Warstwa wydruku 0.1mm


21. Wycena powinna zawierać badania wytrzymałościowe i raport według ASTM F3091 klasa 2


22. Pozycję 1 i 2 połączyć przy pomocy kleju (informacje o rodzaju kleju do łączenia zostaną przekazane do wykonawcy realizującego zlecenie). Przy łączeniu elementów zachować nominalny wymiar bazując na modelu 3D. Połaczenie szpachlować. Malować zgodnie z informacjami w tabeli. Malować tylko powierzchnie witoczne tzn. powierzchnie bez żeber w tym boki.  

 

23. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

                                                     

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

UWAGA

 

W celu uzupełnienia zapytania, dołączamy niezbędne do wyceny modele CAD.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-09-21

 

Informujemy, że wymagany termin złożenia oferty został przedłużony do: 2018-09-24

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Magdalena Grzelak  tel. 17 743 0042 / 725 991 555 email: 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone