Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/N/684/2019

                

   

Mielec, 2019-11-13

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

wiertło przeznaczone do obróbki polimerów wzmacnianych włóknem węglowym (CFRP) o kącie 90 stopni, z wielowarstwową powłoką diamętową CVD wiercące otwór na głębokość  3xD o średnicy :
-Ø4.1, 

świadectwo jakości / zgodnośc

10

 

szt.

 

2

wiertło przeznaczone do obróbki polimerów wzmacnianych włóknem węglowym (CFRP) z powłoką diamentową z ziarnem nie większą niż  2µm o kącie 130 stopni, o średnicy:
-Ø3.28,

świadectwo jakości / zgodności

10

szt.

3

wiertło przeznaczone do obróbki polimerów wzmacnianych włóknem węglowym (CFRP) z powłoką diamentową z ziarnem nie większą niż  2µm o kącie 130 stopni, o średnicy:
-Ø4.86,

świadectwo jakości / zgodności

10

szt.

4

wiertło przeznaczone do obróbki polimerów wzmacnianych włóknem węglowym (CFRP) z powłoką diamentową z ziarnem nie większą niż  2µm o kącie 130 stopni, o średnicy:
-Ø6.38,

świadectwo jakości / zgodności

10

szt.

5

wiertło przeznaczone do obróbki polimerów wzmacnianych włóknem węglowym (CFRP) z powłoką diamentową z ziarnem nie większą niż  2µm o kącie 120 stopni, o średnicy:
-Ø3.28,

świadectwo jakości / zgodności

10

szt.

6

wiertło przeznaczone do obróbki polimerów wzmacnianych włóknem węglowym (CFRP) z powłoką diamentową z ziarnem nie większą niż  2µm o kącie 120 stopni, o średnicy:
Ø4.86,

świadectwo jakości / zgodności

10

szt.

7

wiertło przeznaczone do obróbki polimerów wzmacnianych włóknem węglowym (CFRP) z powłoką diamentową z ziarnem nie większą niż  2µm o kącie 120 stopni, o średnicy:
-Ø6.38

świadectwo jakości / zgodności

10

szt.

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 70% CENA, 30% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-11-25

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Marcin Jaje  tel. +48 17 743 14 14 email:

 

INNOLOT II DZZ/N/688/2019

                

   

Mielec, 2019-11-13

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Frez trzpieniowy VHM do wstępnej obróbki kompozytów ⌀6mm, L 60-70mm, długość robocza 20-30mm, ostrze naprzemianskośnre - drobne, powłoka diament.

świadectwo jakości / zgodności

4

szt.

2

Frez trzpieniowy VHM, do wykańczającej obróbki kompozytów, ⌀6mm, L 60-70mm, długość robocza 20-30mm,  ostrza skręcone krzywoliniowe,  powłoka diament.

świadectwo jakości / zgodności

4

szt.

3

Frez trzpieniowy do kevlaru VHM ⌀6mm, L 50-60mm, długość robocza 20-30mm, powłoka diament.

świadectwo jakości / zgodności

2

szt.

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 70% CENA, 30% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-11-25

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 

INNOLOT II DZZ/N/696/2019

                

   

Mielec, 2019-11-13

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Wysokotemperaturowa folia rozdzielająca (przekładkowa) do formowania materiałów termoplastycznych, spełniająca następujące kryteria:
• możliwość pracy w temperaturze 400°C i powyżej,
• typ materiału: poliimid,
• bardzo dobre właściwości rozdzielające,
• wytrzymałość na rozciąganie 235 – 245 MPa
• szerokość folii 1,5 m - 1,6 m,
• grubość folii 50 µm,
• wymagana ilość  2 rolki po 75 - 80 m,
• format folii płaski (SHT).

2,00

szt. 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 70% CENA, 30% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Dopuszcza się złożenie oferty na ilość zbliżoną (+/- 10%) do podanej w kolumnie "ilość" wynikającą z rzeczywistych wymiarów oferowanego materiału i długości rolki.

 

6. Koszty pakowania i transportu powinny być wliczone w cenę towaru lub wyszczególnione w ofercie.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-11-22

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 

INNOLOT II DZZ/N/692/2019

                

   

Mielec, 2019-11-13

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Frez trzpieniowy do obróbki stali do 45HRc; Średnica Ø6 ; Średnica chwytu Ø6; Długość ostrzy 12mm; Ilość ostrzy 4; Długość użytkowa 20mm; Długość całkowita 55mm; Chwyt cylindryczny ; Faza max 0.25. Zęby naprzemian gładkie do obróbki wykańczającej i nacięte do obróbki zgrubnej. 

świadectwo jakości / zgodności

6,00

szt.

2

Frez trzpieniowy do obróbki stali do 45HRc; Średnica Ø8 ; Średnica chwytu Ø8; Długość ostrzy 15mm; Ilość ostrzy 4; Długość użytkowa 25mm; Długość całkowita 60mm; Chwyt cylindryczny ; Faza max 0.30. Zęby naprzemian gładkie do obróbki wykańczającej i nacięte do obróbki zgrubnej.

świadectwo jakości / zgodności

6,00

szt.

3

Frez trzpieniowy do obróbki stali do 45HRc; Średnica Ø10 ; Średnica chwytu Ø10; Długośc ostrzy 20mm; Ilość ostrzy 4; Długość użytkowa 30mm; Długość całkowita 70mm; Chwyt cylindryczny ; Faza max 0.30. Zęby naprzemian gładkie do obróbki wykańczającej i nacięte do obróbki zgrubnej.

świadectwo jakości / zgodności

6,00

szt.

4

Frez trzpieniowy do obróbki stali do 45HRc; Średnica Ø12 ; Średnica chwytu Ø12; Długośc ostrzy 25mm; Ilość ostrzy 4; Długość użytkowa 35mm; Długość całkowita 80mm; Chwyt cylindryczny ; Faza max 0.40. Zęby naprzemian gładkie do obróbki wykańczającej i nacięte do obróbki zgrubnej.

świadectwo jakości / zgodności

6,00

szt.

5

Frez trzpieniowy do obróbki stali do 45HRc; Średnica Ø16 ; Średnica chwytu Ø16; Długośc ostrzy 30mm; Ilość ostrzy 4; Długość użytkowa 50mm; Długość całkowita 100mm; Chwyt cylindryczny ; Faza max 0.60. Zęby naprzemian gładkie do obróbki wykańczającej i nacięte do obróbki zgrubnej.

świadectwo jakości / zgodności

6,00

szt.

6

Frez trzpieniowy do obróbki stali do 45HRc; Średnica Ø20 ; Średnica chwytu Ø20; Długośc ostrzy 40mm; Ilość ostrzy 4; Długość użytkowa 60mm; Długość całkowita 125mm; Chwyt cylindryczny ; Faza max 0.60. Zęby naprzemian gładkie do obróbki wykańczającej i nacięte do obróbki zgrubnej.

świadectwo jakości / zgodności

6,00

szt.

7

Głowica do obróbki stali do 45HRc; Średnica Ø10 ; Średnica chwytu Ø10; Długość ostrzy 5mm; Ilość ostrzy 2; Długość użytkowa 25mm; Długośc całkowita 90mm; Chwyt cylindryczny Ø10; Promień 5; Plus 10 płytek do obróbki stali j/w.

świadectwo jakości / zgodności

2,00

komplet

8

Głowica do obróbki stali do 45HRc; Średnica Ø12 ; Średnica chwytu Ø12; Długość ostrzy 6mm; Ilość ostrzy 2; Długośc użytkowa 30mm; Długośc całkowita 120mm; Chwyt cylindryczny Ø12 ; Promień 6; Plus 10 płytek do obróbki stali j/w.

świadectwo jakości / zgodności

2,00

komplet

9

Głowica do obróbki stali do 45HRc; Średnica Ø16 ; Średnica chwytu Ø16; Długość ostrzy 8mm; Ilość ostrzy 2; Długośc użytkowa ok.60mm; Długośc całkowita ok.130mm; Chwyt cylindryczny Ø16 ; Promień 8; Plus 10 płytek do obróbki stali j/w.

świadectwo jakości / zgodności

2,00

komplet

10

Głowica do fazowania ; Średnica do Ø7 ; Średnica chwytu Ø12; Długość ostrzy ok.4mm; Długość użytkowa ok. 25mm; Długośc całkowita ok.80mm; Chwyt cylindryczny ; Plus 10 płytek do obróbki stali j/w.

świadectwo jakości / zgodności

2,00

komplet

11

Głowica do obróbki stali do 45HRc; Średnica Ø25 ; Średnica chwytu max Ø25; Długość ostrzy ok. 8mm; Ilość ostrzy 3 ÷ 5; Długość całkowita ok. 200mm; Chwyt cylindryczny ; Promień 0.8; Plus 20 płytek do obróbki stali j/w.

świadectwo jakości / zgodności

2,00

komplet

12

Głowica do obróbki stali do 45HRc; Średnica Ø50 ; Średnica chwytu Ø32; Długość ostrzy ok. 8mm; Ilość ostrzy 3 ÷ 6; Długośc całkowita ok. 130mm; Chwyt cylindryczny lub weldon ; Promień 0.8; Plus 20 płytek do obróbki stali j/w. Może być alternatywnie jako głowica nasadzana.

świadectwo jakości / zgodności

2,00

komplet

13

Głowica fast feed mill do obróbki stali do 45HRc ; Średnica Ø40. Promień płytki typowy do wielkości płytki. Pozostałe parametry typowe.  Plus 20 płytek do obróbki stali j/w.  Może być alternatywnie jako głowica nasadzana.

świadectwo jakości / zgodności

2,00

komplet

14

Głowica do obróbki stali do 45HRc na płytki okrągłe R5 ; Średnica Ø40 , Ilość ostrzy 3 ÷ 6; Pozostałe parametry typowe. Plus 20 płytek do obróbki stali j/w. Może być alternatywnie jako głowica nasadzana.

świadectwo jakości / zgodności

2,00

komplet

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 70% CENA, 30% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-11-25

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 

INNOLOT II DZZ/N/661/2019

Mielec, 2019-11-18

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DZZ/N/661/2019 realizowanego w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0003/15 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, informujemy iż wybrany został następujący wykonawca:

 

Nazwa: INOX Polska Taborscy Spółka Jawna

 

Adres: ul. Podleska 45, 43-100 Tychy

 

Data wpłynięcia oferty: 8.11.2019r.

 

Wartość netto oferty: 87 517,00 PLN

 

Wartość brutto oferty: 107 645,91 PLN

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone