Konkursy ofert

INNOLOT DOZ/328/2018

Mielec, 2018-05-11

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Modyfikacja zgrzewarki tarciowej Harms & Wende RPS100 VA11 / VA12 zgodna z poniższymi wytycznymi:

Główne założenia

Modyfikacja zgrzewarki tarciowej Harms & Wende RPS100 VA11 / VA12 powinna polegać na:

• powiększeniu przestrzeni roboczej zgrzewarki do 1000 mm głębokości,
• powiększeniu przestrzeni roboczej zgrzewarki do 800 mm wysokości,
• opracowaniu rozwiązania konstrukcyjnego umożliwiającego płynny przesuw dolnej części mocowania względem osi zgrzewania od 0 mm (jarzmo w osi) do -200 mm,
• wykonaniu głównej części dolnego mocowania wg. modelu załączonego do zapytania ofertowego (Załącznik nr 1), co ma umożliwić stosowanie uchwytów i elektrod ze zgrzewarek punktowych posiadanych przez PZL,
• zapewnieniu możliwie najmniejszej masy konstrukcji głównej przy zapewnieniu maksymalnej sztywności układu (na obecnym etapie Zamawiający nie dopuszcza aby główny element nośny był wykonany z litego bloku materiału). Rozwiązanie powinno być zoptymalizowane pod względem wagi – konstrukcja spawana lub frezowana w miejscach, w których jest to możliwe („odchudzenie” konstrukcji),
• montaż ruchomego ramienia dla panelu operatorskiego umożliwiającego ustawianie panelu w pełnym zakresie głębokości przestrzeni roboczej,
• zastosowanie punktowego oświetlenia strefy zgrzewania: Lampa powinna oświetlać strefę zgrzewania (miejsce styku narzędzia z kowadełkiem) w zasięgu około 20-30 cm. Ze względu na możliwość przesuwania dolnej części mocowania preferowany jest montaż lampy na regulowanym/elastycznym wysięgniku.

Wymagania co do sztywności układu

Obecna sztywność układu nie jest zadowalająca. Docelowa sztywność układu musi być taka aby pod działaniem:
• maksymalnej siły docisku narzędzia do zgrzewanego elementu (generowanej przez siłownik) oraz
• maksymalnej siły docisku tulejki obrotowej do materiału – generowanej przez mechanizm napędu posuwu tulejki obrotowej,
odległość między czołem (końcem) tulejki zewnętrznej narzędzia a powierzchnią kowadełka nie zmieniała się lub zmieniała się w minimalnym stopniu (poniżej 1 mm ugięcia).


Dodatkowe wymagania (do zawarcia w ofercie)

• Ostateczny projekt powinien zawierać wizualizację proponowanych zmian konstrukcji barierek zabezpieczających i systemu mobilnego przemieszczania zgrzewarki.
• Wykonawca powinien uszczegółowić czy w związku z wymaganą po modyfikacji sztywnością konieczne jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń lub ograniczeń dla zachowania odpowiedniej trwałości mechanizmów napędowych zgrzewarki (jeżeli tak, to jakich?).
• Dla układu głównego maszyny – ustawienie dolnego mocowania w osi zgrzewania (0 mm) – należy dostarczyć dedykowane kowadełko.
• Dostawca zobowiązany jest do aktualizacji dokumentacji konstrukcyjnej, DTR, etc.
• Dostawca uzyska nowy znak CE dla zmodyfikowanej maszyny.
• Koszty logistyki (Mielec – siedziba Dostawcy – Mielec) po stronie Dostawcy do ujęcia w wycenie.

uzyskanie znaku zgodności CE

 

1,00

szt.

 

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW BARDZO PROSIMY O KONTAKT MAILOWY:

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

                                                      

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-05-18

 

W dniu 2018-05-17 wymagany termin złożenia oferty został przedłużony do 2018-05-25

 

W dniu 2018-05-23 wymagany termin złożenia oferty został przedłużony do 2018-06-04

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agata Paszkowska  tel. 17 743 1412 email: 

INNOLOT II DOZ/338/2018

                                                            
                   

Mielec, 2018-05-15

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

 

Przygotowanie powierzchni ze stopu aluminium 2024 do  klejenia strukturanego metodą anodowania fosforowego (PAA).Wybrane powierzchnie fosforowe powinny być pokryte powłoką antykorozyjną – gruntem (EC3917 lub BR127 lub ich odpowiednikiem).

Certyfikat jakości

   

1

 Element o wymiarach (grubość x długość x szerokość) 9,53 mm x 270 x 120 mm z gruntem

 

16,00

sztuk

2

Element o wymiarach 4,826mmx270mmx28,4mm z kątem 45° wzdłuż dłuższej krawędzi, z gruntem

 

128,00

sztuk

3

Element o wymiarach 1,6mm x 100mmx100mm, z gruntem

 

14,00

sztuk

4

Element o wymiarach 0,55 mm x 100 mm x 100 mm, z gruntem

 

6,00

sztuk

5

Element o wymiarach 9,53 mm x9,5 mm x 100 mm, z gruntem

 

5,00

sztuk

6

Element o wymiarach 9,53 mm x 150 mm x 200 mm, z gruntem

 

5,00

sztuk

7

Element o wymiarach 4.826mmx150mmx200mm, z gruntem 

 

5,00

sztuk

8

Element o wymiarach 1,6 mm x 100 mm x 100 mm, bez gruntu

 

13,00

sztuk

9

Element o wymiarach 0,55 mm x 100 mm x 100 mm, bez gruntu

 

6,00

sztuk

10

Element o wymiarach 9,53 mm x 9,5 mm x 100 mm, bez gruntu

 

6,00

sztuk

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY*

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

                                                      

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Przygotówki ze stopu aluminium 2024 zostaną dostarczone przez PZL Mielec do wykonawcy usługi anodowania fosforowego.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-05-24

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agata Paszkowska  tel. 17 743 1412 email: 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone