Konkursy ofert

INNOLOT DOZ/330/2017

 

 

Mielec, 2017-03-27

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

 

Opis
Description

 

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Dwukanałowy wzmacniacz pomiarowy charakteryzujący się następującymi parametrami:

• szybkość pomiarów min. 1000 pomiarów/sekundę
• zasilanie sieciowe + bateryjne (ładowarka w komplecie)
• przesyłanie wyników w czasie rzeczywistym, w tym wyników pomiarów do komputera
• interfejsy: port pamięci zewnętrznej, ethernet
• rodzaje wejść: każdy kanał powinien mieć możliwość wyboru wejście napięciowe lub pełny mostek tensometryczny, każdy kanał powinien współpracować z przetwornikami z wyjściem napięciowym ±10V i pełnym mostkiem tensometrycznym ± 8 mV/V
• wyświetlacz umożliwiający odczyt w różnych warunkach oświetlenia (wysokość znaków min 20 mm)
• prezentacja wyniku pomiaru: 4 cyfry po przecinku
• dokładność 0,05% wartości mierzonej
• zakres wejście napięciowe ± 10 V
• wyjście napięciowe do zasilania przetworników 8÷30 V
• zakres wejścia
• łatwość przenoszenia (uchwyt) i maks. ciężar 2 kg
• stopień ochrony IP
• oprogramowanie

certyfikat jakości

1,00

szt.

 

1.  Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.                                            

 

5. Kryterium wyboru: 100% cena.

 

Oferta powinna zawierać pieczęć firmową wraz z podpisem osoby upoważnionej. Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, walutę, czas realizacji, warunki dostawy, termin płatności, termin ważności oferty.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-04-03

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Krzysztof Pieróg  tel. 17 743 1418 email: 

INNOLOT DOZ/335/2017

 

 

Mielec, 2017-03-27

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Włóknina poliestrowa z sześciokątną strukturą komórkową XF przeznaczona do procesu laminowania metodą infuzji. Umożliwia zredukowanie masy laminatu. Zapewnia najszybszy przepływ żywicy przy najmniejszej jej absorpcji. Dedykowana zwłaszcza do grubych laminatów. Parametry włókniny: grubość 6 mm; utrata grubości przy ciśnieniu 0,8 bara <10%; gramatura na sucho 375 g/m2; zużycie żywicy 2,8 kg/m2.

 

6,00

m2

2

Włóknina poliestrowa z sześciokątną strukturą komórkową SF przeznaczona do procesu laminowania metodą infuzji. Umożliwia zredukowanie masy laminatu. Zapewnia zrównoważony przepływ żywicy i odpowiednią jakość laminatu. Dedykowana zwłaszcza do cienkich laminatów. Parametry włókniny: grubość 2 mm; utrata grubości przy ciśnieniu 0,8 bara <15%; gramatura na sucho 130 g/m2; zużycie żywicy 1,0 kg/m2.

 

3,00

m2

3

Włóknina poliestrowa z sześciokątną strukturą komórkową SF przeznaczona do procesu laminowania metodą infuzji. Umożliwia zredukowanie masy laminatu. Zapewnia zrównoważony przepływ żywicy i odpowiednią jakość laminatu. Dedykowana zwłaszcza do cienkich laminatów. Parametry włókniny: grubość 3 mm; utrata grubości przy ciśnieniu 0,8 bara <15%; gramatura na sucho 180 g/m2; zużycie żywicy 1,3 kg/m2.

 

10,00

m2

4

Semipermanentny środek antyadhezyjny (oddzielacz do form) na bazie rozpuszczalnika dedykowany do zaawansowanych kompozytów epoksydowych. Zapewnia lśniące wykończenie i dobry poślizg na skomplikowanych kształtach. Czas utwardzania w temp. pokojowej 5-10 minut. Czas schnięcia pomiędzy nałożeniem poszczególnych warstw w temp. pokojowej 5-10 minut. Stabilność termiczna do 400 °C. Temperatura aplikacji 15 do 60 °C. Postać - przezroczysta ciecz.

 

1,00

litr

5

Jednokierunkowe szklane włókna (UD) z siateczką, gramatura 300 g/m2, szerokość 30 cm.

 

3,00

m

6

Jednokierunkowe szklane włókna (UD) z siateczką, gramatura 500 g/m2, szerokość 30 cm.

 

3,00

m

7

Specjalna jednokierunkowa tkanina do wyrobu sandwichowych konstrukcji. Materiał o strukturze sandwicha z wyzsżą odpornością na bazie włókien szklanych i mikrosfer. Typ SN; grubość 2 mm; gramatura 170 g/m2; szerokość 125 cm.

 

3,00

m

8

Specjalna jednokierunkowa tkanina do wyrobu sandwichowych konstrukcji. Materiał o strukturze sandwicha z wyzsżą odpornością na bazie włókien szklanych i mikrosfer. Typ SN; grubość 3 mm; gramatura 300 g/m2; szerokość 125 cm.

 

3,00

m

 

1.  Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf. 

 

5. Kryterium wyboru: 100% cena.

 

6. Do oferty proszę dołączyć kartę techniczną.

 

                    

Oferta powinna zawierać pieczęć firmową wraz z podpisem osoby upoważnionej. Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, walutę, czas realizacji, warunki dostawy, termin płatności, termin ważności oferty.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-04-03

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Krzysztof Pieróg  tel. 17 743 1418 email: 

INNOLOT DOZ/342/2017

Mielec, 2017-03-28

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Norma
Standard

Gatunek
Grade

Wymiar
Dimension

Tolerancja
Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Pręt ze stopu miedzi, okrągły na elektrody do zgrzewania oporowego

Utwardzony dyspersyjnie materiał na elektrody do zgrzewania punktowego, garbowego i doczołowego. Przeznaczony dla stali węglowych, blach ocynkowanych, mosiądzu, brązu i niklu. Warunkowo dający się zastosować do materiałów aluminiowych.

CW106C
EN 12163

CuCr1Zr

fi 30 x 1500 mm

średnica: wg. normy
długość ± 20 mm

certyfikat jakości

1

szt.

2

Pręt ze stopu miedzi, okrągły na elektrody do zgrzewania oporowego

Wysoko wytrzymały, utwardzony dyspersyjnie materiał na elektrody do zgrzewania punktowego, przede wszystkim ciągłego z dużą gęstością punktów, jak też do zgrzewania garbowego i doczołowego. Zalecany do wszystkich rodzajów stali - także stopowych i nierdzewnych - oraz do platerowanych i ocynkowanych blach.

CW106C
EN 12163

CuCr1Zr

fi 30 x 1500 mm

średnica: wg. normy
długość ± 20 mm

certyfikat jakości

1

szt.

3

Pręt ze stopu miedzi, okrągły na elektrody do zgrzewania oporowego

Wysoko wytrzymały, utwardzony dyspersyjnie materiał na elektrody ze szczególnie wysoką twardością przy średniej elektrycznej przewodności do zgrzewania punktowego, liniowego, garbowego i doczołowego. Zalecany dla stali stopowych, wysoko wytrzymałych i odpornych na korozję oraz niklu i jego stopów.

CW104C
EN 12163

CUCo2Be

fi 30 x 1500 mm

średnica: wg. normy
długość ± 20 mm

certyfikat jakości

1

szt.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

 

Oferta bezwzględnie powinna zawierać:

- cenę,

- walutę,

- termin realizacji,

- okres ważności oferty,

- warunki dostawy,

- warunki płatności.

 

Oferta powinna zawierać pieczęć firmową wraz z podpisem osoby upoważnionej. Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-04-04

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Dorota Serafińska  tel. 17 743 1414 email: dorota.serafinska

INNOLOT DOZ/346/2017

Mielec, 2017-03-28

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Narzędzie ze stopu wolfram-ren do zgrzewania FSW stali nisko- i wysokostopowych, średnica 12 mm, kształt prosty walcowy z przewężeniem.

certyfikat jakości

1

szt.

2

Trzpień dedykowany narzędziu z poz. 1, regulowany w zakresie 0.8 - 2.0 mm.
Możliwość regeneracji trzpienia poprzez obróbkę mechaniczną.

certyfikat jakości

4

szt.

3

Uchwyt do narzędzia z poz. 1 wykonany ze stopu molibdenu w standardzie 40/ER25 (ISO40).

certyfikat jakości

1

szt.

 

1. Kryterium wyboru oferty będzie 100% cena.


2. Można zaproponować asortyment równoważny do wytypowanego w zapytaniu ofertowym.


3. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


4. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


5. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


6. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wraz z ofertą prosimy przesłać podpisane "Oświadczenie o Bezstronności" z załącznika.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-04-07

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Bogdan Pietras  tel. 17 743 1416 email: @lmco.com

INNOLOT DOZ/355/2017

Mielec, 2017-03-29

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

 

Tkanina węglowa, szyta, warstwowa, czterokierunkowa. Gramatura całkowita 816 g/m2; materiał AKSA A-42 12K. Warstwa (0o) 205 g/m2; warstwa (-45o) 200 g/m2; warstwa (90o) 205 g/m2; warstwa (+45o) 200 g/m2; szycie 6 g/m2. Szerokość rolki 1270 mm. 

 

 

1,00

 

rolka (ok.63mb/50kg)

 

2

 

Szczypce zaciskowe do przewodów doprowadzających żywicę w procesie infuzji. Służą do blokowania przepływu żywicy. W pełni regulowane, niklowane, wyposażone w antypoślizgowy uchwyt. Długość 21 cm; szerokość kołnierzowego ścisku 8cm.

 

 

2,00

 

szt.

 

3

 

Zawór do worka próżniowego wykonany z odlewu aluminiowego i uszczelki silikonowej. Wytrzymałość do 15bar oraz do 260oC. Kompatybilny z posiadaną złączką AQD500. Średnica zaworu 63 mm; średnica gwintu 1/4".

 

 

3,00

 

szt.

 

4

 

Folia zamykająca przeznaczona do procesu autoklawowego. Materiał poliamid (PA); grubość 50 μm (002"); szerokość ~ 0,91 m (36"); wydłużenie ~400%; max. temperatura pracy 204°C; wytzrymałość na rozciąganie 55 MPa. Format folii: rękaw (LFT)

 

 

1,00

 

rolka           (ok.1000ft~304m)

 

5

 

Szpatułka do układania tkanin i prepregów na formie. Umożliwia dociśnięcie materiału na trudnych promieniach. Pomaga w usuwaniu zmarszczek i powietrza uwięzionego między warstwami. Zgrubienie (grzbiet) pośrodku szpatułki umożliwia uchwyt dla palców. Grubość 3mm; szerokość 7cm; długość 10cm; materiał HDPE. 

 

 

25,00

 

szt.

 

 

1.  Oferta musi zawierać cenę netto i brutto, walutę, czas realizacji, warunki dostawy, termin płatności, termin ważności oferty.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf. 

 

5. Kryterium wyboru: 100% cena. 

 

6. Do oferty proszę dołączyć kartę techniczną.   

 

Wraz z ofertą prosimy przesłać podpisane "Oświadczenie o Bezstronności" z załącznika.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-04-06

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Krzysztof Pieróg  tel. 17 743 1418 email: krzysztof.pierog

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone