Konkursy ofert

INNOLOT DOZ/483/2018

Mielec, 2018-07-11

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Dwuteownik typ 260 (może być w odcinkach 600 mm x 10szt lub wielokrotność - w sumie 6000mm)

świadectwo jakości / zgodności

6

m

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

                                                      

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Do oferty proszę dołączyć kartę techniczną.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”. Prosimy także o wypełnienie zakładki „Formularz klasyfikacji eksportowej dla dostawców”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-07-18

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Krzysztof Pieróg  tel. 17 743 1418 email: 

INNOLOT DOZ/487/2018

Mielec, 2018-07-11

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Norma
Standard

Gatunek
Grade

Wymiar
Dimension

Tolerancja
Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Pręt tytanowy

AMS 4928

Ti6Al-4V

Ø65 (+\- 0,5)mm

 

Świadectwo jakości

2,00

mb

2

Pręt stalowy

AMS 6411

4330

Ø100 (+3 \ -1)mm

 

Świadectwo jakości

1,00

mb

3

Pręt stalowy

GOST 4543-71,           PN-72/H-84035

30HGSA

Ø125 (+1\-2)mm

 

Świadectwo jakości

1,00

mb

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

                                                      

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Oferta bezwzględnie powinna zawierać:

- cenę netto i brutto,

- walutę,

- termin realizacji,

- okres ważności oferty,

- warunki dostawy,

- warunki płatności.

 

Wraz z ofertą prosimy przesłać podpisane "Oświadczenie o Bezstronności" z załącznika.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-07-18

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Dorota Serafińska  tel. 17 743 1414 email: dorota.serafinska

INNOLOT DOZ/488/2018

Mielec, 2018-07-11

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

                                 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wykończenie

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Dobór optymalntych parametrów wytwarzania cześći  typu kanał w technologii SLS  z materiału PA2241FR pozwalających na wyznaczenie zależności wpływu parametrów procesu na własciwości wytrzywałościowe - opracowanie parametrów ekspozycji pozwalających na kontrolę  wytrzymałości na rozciąganie oraz wydłużenia.

Próbki wytrzymałościowe: Co najmniej 5 zestawów parametrów przebane wg normy ASTM F3091 klasa2i, Raport

n.d

ASTM F3091 klasa2.

1

szt

2

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

C_SLS1_KanalWent 0_0_1_R5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAL 9003 / tekstura efekt baranka/szpachlować w miejscu połaczeń. Malować w złożeniu, patrz uwaga 22

ASTM F3091 klasa2.

1

szt

3

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

C_SLS1_KanalWent 0_0_2_R5

ASTM F3091 klasa2.

1

szt

4

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

C_SLS1_KanalWent 0_0_3_R5

ASTM F3091 klasa2.

1

szt

5

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

C_SLS1_KanalWent 0_0_4_R5

ASTM F3091 klasa2.

1

szt

6

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

C_SLS1_KanalWent 0_0_5_R5

ASTM F3091 klasa2.

1

szt

7

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

C_SLS1_KanalWent 0_0_6_R5

ASTM F3091 klasa2.

1

szt

8

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

C_SLS1_KanalWent 0_0_7_R5

ASTM F3091 klasa2.

1

szt

9

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

C_SLS1_KanalWent 0_0_8_R5

ASTM F3091 klasa2.

1

szt

10

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

C_SLS1_KanalWent 0_0_9_R5

ASTM F3091 klasa2.

1

szt

11

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Kulka_v6

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

12

szt

12

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Obudowa _zewnetrzna_v6

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

12

szt

13

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Obudowa _wewnetrzna_v6

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

12

szt

14

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Pokretlo_zamykania _otwierania_v6

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

12

szt

15

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

sruba_v6

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

12

szt

16

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

Zamkniecie  otwarcie_Kanalu_v6

RAL 9005

ASTM F3091 klasa2.

12

szt

17

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

C_SLS1_KanalWent 0_0_1_PresureTest_

brak

ASTM F3091 klasa2.

1

szt

18

Wytworzenie elementu z materiału PA2241FR  według modelu: 

C_SLS1_KanalWent 0_0_1_PresureTest_

RAL 9003 / tekstura efekt baranka

ASTM F3091 klasa2.

1

szt

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

                                                      

5. Dostawca zobligowany jest do dostarczenia próbki proszku około min. 10 dag , z którego zostały wytworzone elementy


6. Wycena powinna zawierać konsultacje w celu doprowadzenia proponowanych modeli 3D do optymalnego kształtu  w celu wytworzenia w technologii SLS na urządzeniu Pxxx z materiału PA2241FR lub równoważnego. Dopiero po konsultacjach model zostanie zwolniony do wytworzenia lub przesłana finalna wersja.


7. Elementy powinny być starannie zapakowane i opisane (opis powinien zawierac urządzenie na którym zostały wykonane elementy oraz materiał ).


8. Dostawca zobligowany jest do dostarczenia parametrów, które w jednoznaczny sposób pozwolą powtórzyć proces.


9. Wymagane podanie dokładnego modelu urzadzenia na którym zostanie wytworzony element.


10. Dostawca zobligowany jest do przesłania screenu komory roboczej z rozmieszczonym elementem.


11. Wymagane przedstawienie czasu wydruku elementów:


12. Wymagane podanie wysokości warstwy:


13. Dostawca jest zobligowany do wytworzenia elementu poprawnego geometrycznie makymalnie z delklarowana przez producenta urządzeń odchyłką. Wytworzone elementy poddać pomiarom geometrii i dostarczyć raport.


14. Wymagane dostarczenie karty materialowej dla wykorzystanego materiału.


15. UWAGA. Jeżeli któryś z parametrów jest niemozliwy do podania przed wytworzeniem, dostawca zobligowany będzie do przesłania informacji po wygranym konkursie.


16. Dostawca powinien umożliwić zamawiającemu, mozliwość uczestnictwa w procesie przygotowania proszku i uruchomienia i zakończenia procesu dla pracowników PZL w celu weryfikacji spelnienia normy ASTM F3091 lub równoważnej.


17. Dostawca zobligowany jest do wytworzenia próbek zgodnie z normą ASTM F3091 klasa 2 lub równoważnej.


18. Wycena powinna zawierać badania wytrzymałościowe i raport według ASTM F3091 klasa 2 lub równoważnej. Niespełnienie właściowści mechanicznych deklarowanych przez producenta dla materiału PA2241FR lub równoważnego bedzie skutkować procesem reklamacyjnym.


19. W wycenie prosze uwzględnić usługę polaczenia wytworzonych elementów (połączenie klejowe)


20. Warstwa wydruku 0.1mm


21. Wycena powinna zawierać badania wytrzymałościowe i raport według ASTM F3091 klasa 2 lub równoważnej.

 

22. Pozycje 1 -9 połączyć przy pomocy kleju (informacje o rodzaju kleju do łączenia zostaną przekazane do wykonawcy realizującego zlecenie). Przy łączeniu elementów zachować nominalny wymiar bazując na modelu 3D. Połaczenie szpachlować . Malować zgodnie z informacjami w tabeli.


23. Wymagane wykonanie kontroli poprawności geometrycznej elementu po złożeniu i malowaniu przy użyciu skanera 3D, wymagany raport kontroli.


24. Wytworzenie elementów według załącznika 1


25. Z uwagi na zakres zapytania, oferta będzie rozpatrywana całościowo.


26. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać uzupełniony, podpisany i opieczętowany formularz „Oświadczenia o bezstronności”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-07-18

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Iwona Woźniak  tel. 725 990 032 email: iwona.wozniak@lmco.com

INNOLOT II DOZ/497/2018

                                                            
                   

Mielec, 2018-07-12

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Aluminiowe wypełniacze ulowe z absorpcją energii

• Do zastosowania w technologii poza i autoklawowej,
• Wytworzony z folii aluminiowej 5052 z ochroną przeciwkorozyjną,
• Wielkość komórek 1/4 inch ± 10% (6,35 mm ± 10%), kształt sześciokątny,
• Gęstość: 4,3 pcf ±10% (68,9 kg/m3 ±10%),
• Grubość folii: 0,002 in (0,0508mm),
• Wysoki stosunek wytrzymałości do ciężaru,
• Wytrzymałość na zgniatanie: 230psi ±10% (1,586 MPa ±10%),
• Grubość zgniecionego wypełniacza – minimum 70% pierwotnej grubości,
• Grubość arkusza: 0,5 ±0,01 inch (12,7 ± 0,3 mm),
• Rozciągnięty,
• Nieperforowany.

 

2m2 lub dwa arkusze o wymiarach 48±3" x 96±6" (1220±77 x 2440±152mm)

 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 70% CENA, 30% TERMIN DOSTAWY*

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

                                                      

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Prosimy o dołączenie dokumentacji technicznej do oferowanego produktu.

 

6. Prosimy o uwzględnienie w ofercie kosztów dostawy, pakowania, cięcia materiału.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-07-23

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Iwona Woźniak  tel. 725 990 032 email: iwona.wozniak@lmco.com

 

INNOLOT DOZ/501/2018

Mielec, 2018-07-12

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

PC-ABS Material Upgrade Fortus400mc - umożliwiający obsługę/przetwarzanie tworzywa PC-ABS. Upgrade powinien obejmować (2x) pakiet materiałów eksploatacyjnych:  15x materiał modelowy PC-ABS (1510cm³),  5x materiał podporowy  (1510cm³),  3x 20 szt. podstaw modelowych,  4 x 2szt. dysz modelowych. Wycena powinna zawierać jedniodniowe szkolenie z obsługi materiału PC na urzadzeniu FORTUS 400mc w siedzibie zamawiającego.
Dostawca w ramach dobrych praktyk jest zobligowany do dostarczenia materiałów szkoleniowych w zakresie obsługi urzadzenia FORTUS 400mc oraz zasad projektowania z materiału PC-ABS w wersji papierowej i elektronicznej.

Świadectwo jakości

1

Sztuk

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Wszystkie materiały powinny być kompatybilne z Systemem FORTUS 400 MC

 

6. Wymagane udokumentowane uprawnienia do obsługi  Fortus M400

 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

                                                      

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Oferta bezwzględnie powinna zawierać:

- cenę netto i brutto,

- walutę,

- termin realizacji,

- okres ważności oferty,

- warunki dostawy,

- warunki płatności.

 

Wraz z ofertą prosimy przesłać podpisane "Oświadczenie o Bezstronności" z załącznika.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-07-19

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Dorota Serafińska  tel. 17 743 1414 email: dorota.serafinska

INNOLOT DOZ/506/2018

Mielec, 2018-07-12

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Sterownik programowalny PLC modułowy, standard  IEC 61131 - jednostka centralna 24V DC. Powinien mieć możliwość komunikacji jednoczesnej (Ethernet/Profinet) z komputerem i monitorem HMI, stopień ochrony IP20,
min. 120KB pamięci programu.

Świadectwo jakości, certyfikat

1,00

szt.

2

Wejścia cyfrowe: 16 wejść 24V DC w tym minimum 6 kanałów powinno mieć możliwość pracy jako HSC (High Speed Counting).

Świadectwo jakości, certyfikat

1,00

szt.

3

Liczba wyjść cyfrowych:
16 wyjść cyfrowych DC, 8 wyjść cyfrowych przekaźnikowych 30V DC/250V AC 2A.

Świadectwo jakości, certyfikat

1,00

szt.

4

Wyjścia impulsowe: 2 do 4 wyjścia PTO / PWM 100 kHz.

Świadectwo jakości, certyfikat

1,00

szt.

5

Liczba wejść analogowych (12 do 13 bitów): minimum 4 wejścia +/- 10V DC,  4 wejścia RTD, 4 wejścia TC termopary, 2 wejścia prądowe od 0 do 20mA.

Świadectwo jakości, certyfikat

1,00

szt.

6

Liczba wyjść analogowych (14 do 16 bitów): 4 wyjścia analogowe +/- 10V DC.

Świadectwo jakości, certyfikat

1,00

szt.

7

Panel HMI:
7 cali, dotykowy, kolorowy, współpracujący z jednostką centralną (Ethernet/Profinet).

Świadectwo jakości, certyfikat

1,00

szt.

8

Inne: okablowanie systemowe, montaż na szynie standardowej.

Świadectwo jakości, certyfikat

1,00

szt.

9

Pamięć: Karta pamięci 8 MB SD-Card.

Świadectwo jakości, certyfikat

1,00

szt.

10

Czas cyklu: nastawialny, minimalny czas cyklu 0,1 - 1ms.

Świadectwo jakości, certyfikat

1,00

szt.

11

Komunikacja:
interfejs komunikacyjn RS422 / 485 (protokoły min.: Freeport, Modbus).
Switch ethernet 4-port.

Świadectwo jakości, certyfikat

2,00

szt.

 

12

Oprogramowanie:
1. Powinno być platformą integrującą moduły zarówno sterowników, wizualizacji procesów i projektowania aplikacji na panele operatorskie HMI. Posiadać wspólną bazę danych projektowych zarówno dla sterownika i modułu programowania panelu HMI.
2. Powinno zapewnić Tworzenie własnych bibliotek przez użytkownika.
3. Łatwość i intuicyjność tworzenia aplikacji.
Jednolite środowisko IDE.
Języki programowania PLC:  podstawowe  LAD, FBD;  języki  dodatkowe IL, STL, SFC. Zgodne z normą IEC 61131-3.

Świadectwo jakości, certyfikat

1,00

szt.

13

Zasilacz: zasilacz jednofazowy 230V, 50Hz/ 24VDC, 5A.

Świadectwo jakości, certyfikat

2,00

szt.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

                                                     

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-07-20

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Magdalena Grzelak  tel. 17 743 0042 / 725 991 555 email: 

INNOLOT DOZ/510/2018

Mielec, 2018-07-12

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Próbka do próby rozciągania
Geometria wg. ASTM E8 / E8M-11
Rozmiar: Ø9x80 [mm]
Materiał: Scalmalloy
Poddany obróbce cieplnej, usunięto wsporniki, Orientacja próbki wg. "Wymagania dla próbek.pdf"

Certyfikat jakości

15,00

szt

2

Próbka do próby rozciągania po HIP
Geometria wg. ASTM E8 / E8M-11
Rozmiar: Ø9x80 [mm]
Materiał: Scalmalloy
Poddany obróbce cieplnej, usunięto wsporniki, obróbka HIP, orientacja preparatu wg.  "Wymagania dla próbek.pdf"

Certyfikat jakości

15,00

szt

3

Próbka mikrostruktury i porowatości
Rozmiar: próbka prostopadłościanu 6x8x10 [mm]
Materiał: Scalmalloy
Poddany obróbce cieplnej, usunięto wsporniki, Orientacja próbki wg.  "Wymagania dla próbek.pdf"

Certyfikat jakości

12,00

szt

4

Próbka mikrostruktury i porowatości po HIP
Rozmiar: próbka prostopadłościanu 6x8x10 [mm]
Materiał: Scalmalloy
Poddany obróbce cieplnej, usunięto wsporniki, obróbka HIP, orientacja preparatu wg. "Wymagania dotyczące samples.pdf"

Certyfikat jakości

12,00

szt

5

Próbka zmęczeniowa
Geometria wg. ASTM E466
Rozmiar: Ø14x98 [mm]
Materiał: Scalmalloy
Poddany obróbce cieplnej, usunięto wsporniki, orientacja próbki i geometria wg. "Wymagania dla próbek.pdf"

Certyfikat jakości

32,00

szt

6

Próbka zmęczeniowa po HIP
Geometria wg. ASTM E466
Rozmiar: Ø14x98 [mm]
Materiał: Scalmalloy
Poddana obróbce cieplnej, usunięta podpora, HIP, orientacja próbki i geometria wg.  "Wymagania dla próbek.pdf"

Certyfikat jakości

32,00

szt

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

                                                      

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia próbki proszku o wielkości około 10 dag z partii, z której zostały wykonane próbki

 

6. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia parametrów procesu i przetwarzania końcowego (tj. Obróbki cieplnej, HIP, grubości warstwy), które zostały użyte do wytworzenia próbek

 

7. Wymagana jest specyfikacja urządzenia, na którym element będzie produkowany.

 

8. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia ekranu komory roboczej z rozprowadzonym elementem.

 

9. Szczegółowe informacje o budowaniu okazów znajdują się w dokumencie "Wymagania dla próbek.pdf"

 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”. Prosimy także o wypełnienie zakładki „Formularz klasyfikacji eksportowej dla dostawców”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-07-20

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Krzysztof Pieróg  tel. 17 743 1418 email: 

INNOLOT DOZ/515/2018

Mielec, 2018-07-13

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Izopropanol do odłtuszczenia (spray)  - opakowanie 1 litr, 

Świadectwo jakości

5,00

opakowań

2

Izopropanol do odłtuszczenia (spray)  - opakowanie 1 litr,

Świadectwo jakości

5,00

Opakowań

3

Elektronarzędzie/Zestaw  w wytrzymałej aluminiowej walizce, tzw. wytrzymałe narzędzie wielofunkcyjne z 5 wymiennymi przystawkami i 75 akcesoriami, w tym akcesoriami z systemem szybkiej wymiany, umożliwiający cięcie, rzeźbienie, szlifowanie, ostrzenie, nie i wiele innych czynności.
W zestawie min.:
 •    75 wysokiej jakości akcesoriów (koncówki polerskie, ściernice do ciecia, itp)
•    Wałek giętki
•    Prowadnica do cięcia
•    Przystawka do nadawania kształtu
•    Przystawka – uchwyt do precyzyjnej pracy
•    Przystawka do cięcia po linii i kole
•    Aluminiowa walizka
•    Instrukcja obsługi
•    Gwarancja 2 lata
Dane techniczne
•Wejściowa moc znamionowa    130 W
•Napięcie    230 V
•Prędkość bez obciążenia    10.000 33.000 1/min
•Technologia akumulatora    n.a.
•Ustawienie prędkości Regulowana
•System szybkiej wymiany akcesoriów

Świadectwo jakości

1,00

Sztuk

4

Klej adhezyjny do drukarek 3D - spray, 

Świadectwo jakości

5,00

Sztuk

5

Zestaw skalpeli modelarskich, minimum w zestawie:
•7 aluminiowych rączek
•37 ostrzy o różnym kształcie
•5 ostrzy w kształcie igły

Świadectwo jakości

3,00

Sztuk

6

 Guma w sprayu czarny mat 400 ml

Świadectwo jakości

4,00

Sztuk

7

 Guma w sprayu czerwony 400 ml

Świadectwo jakości

3,00

Sztuk

8

 Guma w sprayu aluminium 400 ml

Świadectwo jakości

3,00

Sztuk

9

 Guma w sprayu Flexblue 400 ml

Świadectwo jakości

2,00

 

Sztuk

10

 Guma w sprayu Gold metalizer 400 ml

Świadectwo jakości

2,00

Sztuk

11

Papier ścierny o granulacji 80

Świadectwo jakości

20,00

Sztuk

12

Papier ścierny o granulacji 120

Świadectwo jakości

20,00

Sztuk

13

Papier ścierny o granulacji 200

Świadectwo jakości

20,00

Sztuk

14

Papier ścierny o granulacji 1200

Świadectwo jakości

20,00

Sztuk

15

Papier ścierny o granulacji 2499

Świadectwo jakości

19,00

Sztuk

16

Czyściwo przemysłowe

Świadectwo jakości

2,00

Sztuk

17

Materiał do wygładzania wydruków

Świadectwo jakości

5,00

Sztuk

18

Rekawiczki nitrylowe XL

Świadectwo jakości

4,00

Sztuk

19

Półmaska wielokrotnego użytku - rozmiar średni

Świadectwo jakości

3,00

Sztuk

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

                                                     

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-07-20

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Magdalena Grzelak  tel. 17 743 0042 / 725 991 555 email: 

INNOLOT II DOZ/525/2018

                                                            
                   

Mielec, 2018-07-13

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Aluminiowe wypełniacze ulowe
• Do zastosowania w technologii poza i autoklawowej,
• Wytworzony z aluminium 5052 z ochroną przeciwkorozyjną,
• Wielkość komórek 1/8 inch ± 10% (3,2 mm ± 10%), kształt sześciokątny,
• Gęstość: 4,5 pcf± 10% (72 kg/m3 ±10%),
• Moduł E przy ściskaniu:  150ksi ±5% (1034 MPa ±5%),
• Moduł w kierunku L: 70ksi ±5% (482 MPa ±5%),
• Moduł w kierunku W: 31ksi ±5% (214 MPa ±5%),
• Wytrzymałość na zgniatanie: 260psi ±10% (1,79 MPa ±10%),
• Grubość arkusza: 0,5 ±0,01 inch (12,7 ± 0,3 mm),
• Rozciągnięty,
• Nieperforowany.

 

2m2 lub dwa arkusze o wymiarach 48±3" x 96±6" (1220±77 x 2440±152mm)

 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 70% CENA, 30% TERMIN DOSTAWY*

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

                                                      

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Prosimy o dołączenie dokumentacji technicznej do oferowanego produktu.

 

6. Prosimy o uwzględnienie w ofercie kosztów dostawy, pakowania, cięcia materiału.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-07-24

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Iwona Woźniak  tel. 725 990 032 email: iwona.wozniak@lmco.com

 

INNOLOT DOZ/ 521/2018

Mielec, 2018-07-13

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

 

Filament PLA: Weiss [True White] 1,75mm 

 

świadectwo jakości, certyfikat

13,50

kg

2

Filament PLA  –  ø 1,75 mm

świadectwo jakości, certyfikat

3,60

kg

3

CarbonFil PLA –  ø 1,75 mm

świadectwo jakości,

certyfikat

11,5

 

kg

 

4

MetalFil Classic Copper  ø 1,75mm

świadectwo jakości, certyfikat

3,00

kg

5

Dysza stalowa, 0.6mm

świadectwo jakości, certyfikat

3,00

Sztuk

6

Fiberflex 40D Fiberlogy - ø 1,75 mm

świadectwo jakości, certyfikat

20,00

kg

7

FIBERWOOD Fiberlogy -  ø 1,75 mm

świadectwo jakości, certyfikat

8,00

kg

8

PET-G Fiberlogy -  ø 1,75 mm

świadectwo jakości, certyfikat

20,00

kg

9

Zbiornik do szpul pozwalający na przetwarzanie wiekszych szpul

świadectwo jakości, certyfikat

1,00

Sztuk

10

Filament Python CLEAR 1.75mm 

świadectwo jakości, certyfikat

3,00

kg

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Wszystkie materiały powinny być kompatybile z Systemem MarkerBot Replokator Z18.

 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

                                                     

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-07-20

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Magdalena Grzelak  tel. 17 743 0042 / 725 991 555 email: 

INNOLOT DOZ/530/2018

Mielec, 2018-07-17

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

                                 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Oprawka zaciskowa 16-55 mm
Chwyt: SK40

Zgodność z normą DIN 69871 lub inną równoważną

2

szt

2

Oprawka termokurczliwa 6 x 80 mm
Chwyt: SK40

Zgodność z normą DIN 69871 lub inną

równoważną

2

szt

3

Oprawka termokurczliwa 8 x 80 mm
Chwyt: SK40

Zgodność z normą DIN 69871 lub inną równoważną

2

szt

4

 

Oprawka termokurczliwa 10 x 80 mm
Chwyt: SK40

Zgodność z normą DIN 69871 lub inną równoważną

2

szt

5

Oprawka termokurczliwa 12 x 80 mm
Chwyt: SK40

Zgodność z normą DIN 69871 lub inną równoważną

2

szt

6

Oprawka termokurczliwa 20 x 80 mm
Chwyt: SK40

Zgodność z normą DIN 69871 lub inną równoważną

2

szt

7

Oprawka zaciskowa ER11 - 100 mm
Chwyt: SK63

Zgodność z normą DIN 69871 lub inną równoważną

2

szt

8

Oprawka termokurczliwa 8 x 80 mm
Chwyt: SK63

Zgodność z normą DIN 69871 lub inną równoważną

2

szt

9

Oprawka termokurczliwa 10 x 85 mm
Chwyt: SK63

Zgodność z normą DIN 69871 lub inną równoważną

2

szt

10

Oprawka termokurczliwa 16 x 95 mm
Chwyt: SK63

Zgodność z normą DIN 69871 lub inną równoważną

2

szt

11

Oprawka termokurczliwa 20 x 100 mm
Chwyt: SK63

Zgodność z normą DIN 69871 lub inną równoważną

2

szt

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

                                                      

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych dla wyszczególnionych norm.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać uzupełniony, podpisany i opieczętowany formularz „Oświadczenia o bezstronności”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-07-24

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Iwona Woźniak  tel. 725 990 032 email: iwona.wozniak@lmco.com

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone