Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/N/461/2019

                   

Mielec, 2019-09-20

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Zakres przedmiotowej usługi obejmuje prace badawcze związane z realizacją projektu PrimaryComp nr umowy PIOR.01.02.00-00-0001/15 w szczególności dotyczące opracowania systemu monitorowania lotniczych struktur kompozytowych. Założeniem jest, że system będzie bazował na sensorach w postaci siatek Bragga i będzie zaimplementowany we fragmencie kompozytowego kesonu skrzydła samolotu komunikacji lokalnej o masie startowej 7500 kg.


Szczegółowy zakres prac do zrealizowania przedstawiono w Załącziku 1 - Zakres projektu C2. Szczegółowe wymagania które musi spełniać  dostawca usług przedstawiono w załączniku nr 2, wzór umowy przedstawia załącznik nr 3.

1,00

sztuka /piece

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 90% CENA, 10% TERMIN PŁATNOŚCI *

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-09-19

 

* sposób przeliczania kryterium cena: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi
   sposób przeliczania kryterium termin płatności: oferta oceniana/najlepsza oferta x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

INNOLOT II DZZN/439/2019

                   

Mielec, 2019-08-21

 

W wyniku rozpisanego konkursu RFQ - DZZN/439/2019 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. informują, że ze względu na brak ofert spełniających wymagania zapytania ofertowego, konkurs został zakończony bez rozstrzygnięcia.

INNOLOT II DZZN/467/2019

                   

Mielec, 2019-08-22

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja

Item

Nazwa
Description

Norma
Standard

Gatunek
Grade

Wymiar
Dimension

Tolerancja
Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miaryUnit of measure

1

Blacha stalowa stopowa gatunku 40HM (PN), o grubości 100mm 

PN / (EPN
W. nr
EN / ISO
AISI
Rosja(GOST)
Czechy
China
inneN/ISO)

40HM
1.7225
42CrMo4
4140
38ChM
15142
42CrMo
F.8232

1000mm x 1000mm x 100mm 

± 10%) 

Quality conformance / Certyfikat jakości

3,00

pieces

2

Blacha stalowa stopowa gatunku 40HM (PN), o grubości 50mm 

1000mm x 1000mm x 50mm 

3,00

pieces

3

Blacha stalowa stopowa gatunku 40HM (PN), o grubości 20mm 

1000mm x 1000mm x 20mm 

3,00

pieces

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 80% CENA, 20% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2019-09-02

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Paulina Dziadosz W  tel. +48 17 743 14 14 email: 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone