Konkursy ofert

INNOLOT II DOZ/654/2017

 

Mielec, 2017-07-20

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Klej epoksydowy zgodny z poniższymi wymaganiami:
• Klej epoksydowy w formie pasty,
• System dwuskładnikowy,
• Łatwe mieszanie komponentów,
• Żywotność po wymieszaniu składników w temperaturze pokojowej 60minut,
• Utwardzanie w temperaturze pokojowej przez 5-7dni i w temperaturze podwyższonej do 180°F (82°C) przez 1godzinę,
• Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w temperaturze pokojowej 4900±150psi (33,8±1MPa),
• Gęstość mieszaniny: 1,14 ± 0,02(g/ml),
• Maksymalna temperatura operacyjna 180°F (82°C).

 

8,00

quart

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-07-31

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT II DOZ/658/2017

 

Mielec, 2017-07-20

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Klej epoksydowy zgodny z poniższymi wymaganiami:


• Klej epoksydowy w formie pasty,
• System dwuskładnikowy,
• Czas, w której żywica jest łatwa do aplikowania (work life) w temperaturze pokojowej 150minut,
• Utwardzanie w temperaturze pokojowej przez 14 dni i w temperaturze podwyższonej do 150°F (65°C) przez 2godziny i w 212°F (100°C) przez 15minut,
• Czas potrzebny do uzyskania wytrzymałości na scinanie 1MPa (handling time)  po 4-5 godzianch,
• Wytrzymałość na ścinanie połączenia zakładkowego w temperaturze pokojowej 5221±150psi (36,0±1MPa),
• Udarność, odporność na uderzenia w temperaturze pokojowej, co najmniej 17,4kJ/m2,
• Gęstość część B: 1,18±0,01 g/cm3; A: 1,06±0,01 g/cm3,
• Czas żywotności w temp pokojowej w nieotwartym pojemniku 12 miesięcy.
 

 

10,00

lt

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-07-31

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT II DOZ/662/2017

 

Mielec, 2017-07-20

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Klej epoksydowy zgodny z poniższymi wymaganiami:

• Klej epoksydowy w formie pasty,
• System dwuskładnikowy,
• Przeznaczony do napraw,
• Lepkość żywicy po dodaniu utwardzacza 845cps,
• Żywotność po wymieszaniu temperaturze pokojowej 50minut,
• Utwardzanie w temperaturze pokojowej przez 7dni i w temperaturze podwyższonej 200°F (93°C) przez 2 godziny,
• Wytrzymałość na ścinanie w temperaturze pokojowej 5600±150psi (38,6±1MPa) po utwardzaniu 7dni w temperaturze pokojowej,
• Wytrzymałość na ściskanie 11235±300psi (77,5±2MPa) po utwardzaniu 7dni w temperaturze pokojowej,
• Wytrzymałość na ścinanie w temperaturze pokojowej 5100±100psi (35,2±1MPa) po utwardzaniu w temperaturze pokojowej + 2godziny w temperaturze 200°F (93°C),
• Wytrzymałość na ściskanie 10381±300psi (71,6±2MPa) po utwardzaniu w temperaturze pokojowej + 2godziny w temperaturze 200°F (93°C).

 

22,00

quart

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-07-31

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT II DOZ/667/2017

 

Mielec, 2017-07-21

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Klej epoksydowy zgodny z poniższymi wymaganiami:

• Klej epoksydowy w formie pasty,
• System dwuskładnikowy,
• Łatwe mieszanie komponentów,
• Żywotność składników 12 miesięcy,
• Żywotność po wymieszaniu z utwardzaczem w temperaturze pokojowej 75minut,
• Utwardzanie w temperaturze pokojowej przez 5-7dni i w temperaturze podwyższonej do 180°F (82°C) przez 1godzinę,
• Gęstość po wymieszaniu 1,29± 0,03(g/ml),
• Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w temperaturze pokojowej 4300±150psi (29,6±1MPa),
• Maksymalna temperatura operacyjna 350°F (177°C),
• Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze pokojowej 6000±100psi (41,3±1,38MPa),
• Wytrzymałość na ściskanie w temperaturze pokojowej 9300±300psi (64,1±2MPa),
• Temperatura zeszklenia po sieciowaniu 7 dni w 77°F/25°C - 164°F.
 

 

6,00

quart

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-08-01

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT DOZ/675/2017

Mielec, 2017-07-21

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Materiał na modele tracone - PrimeCast 101

świadectwo jakości

50,00

kg

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Oferta bezwzględnie powinna zawierać:

- cenę netto i brutto,

- walutę,

- termin realizacji,

- okres ważności oferty,

- warunki dostawy,

- warunki płatności.

 

Wraz z ofertą prosimy przesłać podpisane "Oświadczenie o Bezstronności" z załącznika.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-07-28

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Dorota Serafińska  tel. 17 743 1414 email: dorota.serafinska

INNOLOT II DOZ/671/2017

 

Mielec, 2017-07-21

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Klej epoksydowy zgodny z poniższymi wymaganiami:

• Klej epoksydowy w formie pasty tiksotropowej,
• System dwuskładnikowy,
• Dobre właściwości w niskiej i wysokiej temperaturze,
• Żywotność w temperaturze pokojowej 80minut,
• Utwardzanie w temperaturze pokojowej przez 7dni i w temperaturze podwyższonej do 150-200°F (65-121°C) przez 1godzinę,
• Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w temperaturze pokojowej 4600-4700psi (31,7-32,4MPa),
• Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze pokojowej 6000±150psi (41,3±1MPa),
• Wytrzymałość na ściskanie w temperaturze pokojowej 10000±300psi (68,9±2MPa).

 

6,00

quart

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-08-01

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT DOZ/682/2017

Mielec, 2017-07-24

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Norma
Standard

Gatunek
Grade

Wymiar
Dimension

Tolerancja
Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Kostka stalowa

AMS5659

15-5PH

140x135x330 (+2).

 

Świadectwo jakości

2,00

szt

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Oferta bezwzględnie powinna zawierać:

- cenę netto i brutto,

- walutę,

- termin realizacji,

- okres ważności oferty,

- warunki dostawy,

- warunki płatności.

 

Wraz z ofertą prosimy przesłać podpisane "Oświadczenie o Bezstronności" z załącznika.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-07-31

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Dorota Serafińska  tel. 17 743 1414 email: dorota.serafinska

INNOLOT II DOZ/547/2017

Mielec, 2017-06-24

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DOZ/547/2017 realizowanego w ramach projektu PIOR.01.02.00-00-0001/15 opublikowanego w Bazie konkurencyjności, informujemy iż wybrany został następujący wykonawca:

 

Nazwa: Politechnika Lubelska

 

Adres: ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin

 

Data wpłynięcia oferty: 29.06.2017r.

 

Wartość netto oferty: 1 700 000,00 PLN

 

Wartość brutto oferty: 2 091 000,00 PLN

 

INNOLOT II DOZ/620/2017

Mielec, 2017-06-24

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DOZ/620/2017 realizowanego w ramach projektu PIOR.01.02.00-00-0001/15 opublikowanego w Bazie konkurencyjności, informujemy iż wybrany został następujący wykonawca:

 

Nazwa: Patz Materials & Technologies

 

Adres: 4968 Industrial Way, Benicia, CA 94510

 

Data wpłynięcia oferty: 11.07.2017r.

 

Wartość netto oferty: 8 417,50 USD*

 

Wartość brutto oferty: 8 417,50 USD*

 

* do ceny należy doliczyć koszt suchego lodu oraz czujników temperatury.

 

INNOLOT II DOZ/692/2017

 

Mielec, 2017-07-27

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

System epoksydowy zgodny z poniższymi wymaganiami:


• System epoksydowy,
• System dwuskładnikowy,
• Stosowany do napraw kompozytów,
• Dobra zwilżalność,
• Żywotność składników 12miesięcy,
• Żywotność po wymieszaniu 40minut,
• Utwardzanie w temperaturze podwyższonej do 150°F (66°C) przez 3godziny lub w temperaturze podwyższonej  do 200°F (93°C) przez 2 godziny,
• Lepkość po wymieszaniu 5500 cP,
• Gęstość po wymieszaniu 1,10± 0,05g/cm3,
• Maksymalna temperatura serwisowa 350°F (177°C),
• Wytrzymałość na ściskanie w temperaturze pokojowej po utwardzaniu 3godziny w 150°F(66°C) 7700±150psi (53,1±1MPa),
• Wytrzymałość na ściskanie w temperaturze pokojowej po utwardzaniu 2godziny w 200°F(93°C) 8600±150psi (59,3±1MPa),
• Temperatura zeszklenia po sieciowaniu 3 godziny w 150°F(66°C) - 262°F(133°C).
 

 

43,92

lb

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-08-07

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT II DOZ/696/2017

 

Mielec, 2017-07-27

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Tkanina węglowa zgodna z poniższymi wymaganiami:


• Wytworzona z włókna węglowego (PAN),
• Gramatura 196±12 g/m2,
• Wiązka złożona z  6000 włókienek (6K),
• 48±2" szerokość,
• Zbrojenie płócienne,
• Osnowa x Wątek 11x11 ±1 yarns/in,
• Wytrzymałość na rozciąganie, 680 ± 20 psi,
• Moduł przy rozciąganiu 38± 5 Msi,
• Gęstość, 1.70-1.85 g/cc, 
• Stopień wykończenia 0.6-1.4%,
• Materiał powinien zawierać AR-CK32.5 1/01 02, rozmiar 460, białe x-ray wykrywalne przędze znakujące z włókna szklanego osadzonego w odstępie 7 ± 0.25 cala w poprzek szerokości tkaniny (równolegle do osnowy) i równolegle do wątku w odległości 12 ± 1 cala.
 

 

114,00

yard

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-08-07

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone