Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/N/465/2020

                

   

Mielec, 2020-11-10

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Badania mechaniczne materiałów kompozytowych zgodnie z załącznikiem 1

1,00

szt.

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 80% CENA, 20% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na potrzeby projektu INNOLOT II, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oferent, poprzez złożenie oferty, niezależnie od jakichkolwiek innych zastrzeżeń powołanych na ofercie lub innej dokumentacji czy korespondencji związanej ze złożoną ofertą, wyraża nieodwołalną zgodę na upublicznienie oferty.

 

6. Planowana data złożenia zamówienia do 15.12.2020r.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Pytanie 1:  Czy wymóg „laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub równoważne dla innego kraju, w zakresie jakiego dotyczy zapytanie” należy traktować jako bezwzględnie obowiązujący (tzn. jeśli laboratorium nie ma tych badań w akredytacji, to nie ma sensu aby przedstawiało ofertę)?

Odpowiedź 1: Tak. Jest to wymóg w konkursie.

 

Pytanie 2: Jak należy rozumieć „w zakresie jakiego dotyczy zapytanie”. Jakie normy/dokumenty muszą być akredytowane?

Odpowiedź  2:  W zapytaniu są podane 2 metody badawcze z czego jedna jest metodą opisową (4 pkt. zginanie), druga wg. konkretnej normy ASTM D 3410 i to na nią musi być akredytacja.

 

Pytanie 3: Jak należy rozumieć „warunki mokre w podwyższonej temperaturze (180W)”? Jakie są parametry tych warunków?

Odpowiedź 3: Warunki 180W oznaczają że próbka przed badaniem musi zostać włożona do komory klimatycznej i trzymana w niej do pełnej saturacji. Dokładne ustawienia komory zostaną dostarczone po rozstrzygnięciu konkursu natomiast na tę chwilę mogę podać przybliżony zakres który wynosi 75-88 ° C i 85-90% wilgotności. Natomiast sam test będzie przeprowadzany w temperaturze 180 F czyli 82° C.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2020-11-20

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2020-11-25

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 

INNOLOT DZZ/N/471/2020

                

   

Mielec, 2020-11-10

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Śruba z wystającym łbem na ścinanie
Wytworzona ze stopu tytanu (6Al-4V)
Nom. Średnica 5/32”
Max długość 5/16”
Z lubrykantem z alkoholu cetylowego

100,00

szt.

2

Nakrętka do śruby z pozycji 1
Typ kołnierza – na rozciąganie
Wytworzona ze stali nierdzewnej 17-4PH
Nom. Średnica 5/32”

100,00

szt.

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 70% CENA, 30% TERMIN DOSTAWY

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na potrzeby projektu INNOLOT II, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oferent, poprzez złożenie oferty, niezależnie od jakichkolwiek innych zastrzeżeń powołanych na ofercie lub innej dokumentacji czy korespondencji związanej ze złożoną ofertą, wyraża nieodwołalną zgodę na upublicznienie oferty.

 

6. Planowana data złożenia zamówienia do 15.12.2020r.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2020-11-20

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Agata Paszkowska W  tel. +48 17 743 14 12 email: 

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone