Konkursy ofert

INNOLOT II DOZ/402/2017

 

Mielec, 2017-04-12

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1.

Taśma uszczelniająca zgodna z poniższymi wymaganiami:

• zastosowanie w przemyśle lotniczym
• wysokotemperaturowa - możliwość pracy w temperaturze od 400-500°C
• zastosowanie w produkcji materiałów termoplastycznych
• możliwie jak najdłuższy czas przydatności od momentu dostawy

 

96,00

rolek

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY


1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

PYTANIA + ODPOWIEDZI

 

Pytanie: Brakuje wymiarów geometrycznych taśmy: grubości, szerokości, ilości taśmy w rolce.  Prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Wymiar produktu: 3mm (±1mm) x 15mm (±3mm) x 8,5m (±1m).

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2017-04-24

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

INNOLOT DOZ/408/2017

Mielec, 2017-04-20

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Nazwa
Description

Norma
Standard

Gatunek
Grade

Wymiar
Dimension

Tolerancja
Tolerance

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Blacha aluminiowa

ENAW-7075-T6511

7075

6X1000X2000

 ≠ (+1,0/-0,5)mm

Świadectwo i Certyfikat jakości

1,00

szt

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na ostatni dzień, w którym dopuszczalne jest złożenie oferty.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności. 

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Oferta bezwzględnie powinna zawierać:

- cenę netto i brutto,

- walutę,

- termin realizacji,

- okres ważności oferty,

- warunki dostawy,

- warunki płatności.

 

Wraz z ofertą prosimy przesłać podpisane "Oświadczenie o Bezstronności" z załącznika.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-04-27

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Dorota Serafińska  tel. 17 743 1414 email: dorota.serafinska

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone