Konkursy ofert

INNOLOT II DOZ/164/2018

                                                            
                   

Mielec, 2018-02-20

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary

Unit of measure

1

Wymagania dla taśmy jednokierunkowej

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla prepregów epoksydowo-węglowych wykorzystywanych w strukturach lotniczych.

- gramatura włókna 160±4 g/m2 , 35,2±3% zawartość żywicy
- możliwość prowadzenia procesu w autoklawie i poza autoklawem
-  121 ˚C/177 ˚C temperatura utwardzania , system żywiczny o niskim płynięciu, sieciowany pomiedzy pełną próżnią - 6,9 bara
- właściwości włókna węglowego: wytrzymałość na rozciąganie: 5300-6000 MPa, moduł sprężystości przy rozciąganiu 270-290 GPa
-  kompatybilny zarówno w strukturach przekładkowych jak i monolitycznych (nie wymagana samodzielna przyczepność do rdzeni)
- mozliwość łączenia struktur i rdzeni za pomocą standardowych klejów błonkowych
-  minimum 30 dni przydatność po rozmrożeniu
- 180°F (82˚C) mokre i  250°F(121˚C) suche niezmienne mechaniczne właściwości
- materiał o średniej przyczepność dla ręcznego układania
 - min. 12 miesięcy przydatności po wyprodukowaniu i przetrzymywaniu w warunkach < -18˚C 
 - Odporny na podstawowe płyny lotnicze

 

 

550,00

m2

Zapewnić PZL**:

Ilość próbek

zawartość składników lotnych

3

zawartość żywicy/włokien

3

gramatura włókna

* 

płynność żywicy

3

czas żelowania

3

fałdowalność

2

przyczepność

2

chemiczna struktura nie utwardzonej żywicy (FTIR or ATR)

2

analiza komponentów żywicy s (HPLC)

2

ciepło polimeryzacji  (DSC)
 ASTM D 3417.

2

lepkość  (RDS)

2

* ilość próbek zależna od szerokości prepregu
** jeżeli możliwe
**testy powinny być preprowadzone wg.ASTM lub metody dostawcy

2

Wymagania dla prepregu zbrojonego tkaniną

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla prepregów epoksydowo-węglowych wykorzystywanych w strukturach lotniczych.

-  gramatura włókna196±6 g/m2 o splotu płóciennego (Plain Weave), 38±3% zawartość żywicy
Wymagania dla tkaniny węglowej
• Gramatura 196±6 g/m2
• Wiązka złożona z  6000 włókienek (6K)
• Zbrojenie płócienne
• Osnowa x Wątek 11x11 ±1 yarns/in.
• Wytrzymałość na rozciąganie, 680 ± 20 psi
• Moduł przy rozciąganiu 38± 5 Msi,
• Gęstość, 1.70-1.85 g/cc 
• Stopień wykończenia 0.6-1.4%
• Materiał powinien zawierać AR-CK32.5 1/01 02, rozmiar 460, białe x-ray wykrywalne przędze znakujące z włókna szklanego osadzonego w odstępie 7 ± 0.25 cala w poprzek szerokości tkaniny (równolegle do osnowy) i równolegle do wątku w odległości 12 ± 1 cala lub równoważny
- możliwość prowadzenia procesu w autoklawie i poza autoklawem
-  121 ˚C/177 ˚C temperatura utwardzania , system żywiczny o niskim płynięciu, sieciowany w pełnej próżni oraz ciśnieniu 6,9 bara
-  kompatybilny zarówno w strukturach przekładkowych jak i monolitycznych (nie wymagana samodzielna przyczepność do rdzeni)
- mozliwość łączenia struktur i rdzeni za pomocą standardowych klejów błonkowych
-  minimum 30 dni przydatność po rozmrożeniu
- 180°F (82˚C) mokre i  250°F(121˚C) suche niezmienne mechaniczne właściwości
- materiał o średniej przyczepność dla ręcznego układania
 - min.12 miesięcy przydatności po wyprodukowaniu i przetrzymywaniu w warunkach < -18˚C 
 - Odporny na podstawowe płyny lotnicze

 

 

2260,00

m2

Zapewnić PZL***:

Ilość próbek/(partie)

zawartość składników lotnych

3

zawartość żywicy/włokien

3

gramatura włókna

* 

płynność żywicy

3

czas żelowania

3

fałdowalność

2

przyczepność

2

chemiczna struktura nie utwardzonej żywicy (FTIR or ATR)**

2

analiza komponentów żywicy s (HPLC)

2

ciepło polimeryzacji  (DSC) wg. ASTM D 3417.

2

lepkość  (RDS) **

2

* ilość próbek zależna od szerokości prepregu
** jeżeli możliwe
**testy powinny być preprowadzone wg.ASTM lub metody dostawcy

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY*

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

                                                      

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

UWAGI

 

Wraz z dostawą producent powinien dostarczyć:


- polską wersję MSDS,
- certyfikat zgodności dla parti żywicy i włókien nieusieciowanego prepregu

- chemiczną i mechaniczną kopię testów i wyników materiału jeżeli były przeprowadzane przez producenta przed dostawą
Dla każdego z produktu, materiał oddzielający powinien zostać wyspecyfikowany przez dostawcę, jednostronny biały papier dla taśmy UD oraz polyfolia dla Tkaniny.

 

Definicja partii żywicy. Partia prepregu jest zdefiniowana jako składająca się z całego materiału wytwarzanego w sposób ciągły z tą samą żywicą. Dopuszczalne są zwykłe przeróbki robocze o krótkim czasie trwania (partia żywicy definiuje się jako końcową mieszaninę wszystkich składników, które tworzą system żywicy wstępnej).
Definicja partii włókien. Partia włókien zdefiniowana jest jako wszystkie włókna węglowe pojedynczego filamentu które wytwarzane są w  w stałych warunkach pracy
Definicja partii . Partia jest definiowana jako 630 funtów maksymalnego przyrostu partii prepregu. Jest ona identyfikowana za pomocą oznaczenia literowego po numerze partii (np. Partia 500, część A). Dostawca powinien podzielić każdą partię na jak największą liczbę częsci. Ostatnia część w każdej partii prepregu oferowana do wysyłki jest dozwolona do 50 kilogramów. Całkowita ilość części ostatniej partii prepregu (do 680 funtów) jest uważana za pojedynczą partię w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami jakościowymi i oznakowania.

 

Defekty i ograniczenia

 

Nadmierne plamy żywicy (Taśma i tkanina). Obszary nadmiernej ilości żywicy o długości długości 0,25 cala lub więcej, powinny być oznaczone przy ​​gromadzeniu w miejscach gdzie przesycenie żywicy jest o 50 procent większe od normalnej średniej grubości
Nieprzesączone obszary (Taśma i tkanina). Jeśli wizualnie oczywiste jest, że włókna grafitowe i / lub siatka są suche i nie są dokładnie zaimpregnowane w obszarze 0,25 cala lub dłużej, obszar ten powinien zostać oznaczony
Brak równoległości wiazki włókien (Taśma). Jeżeli pakiety włókien nie są równoległe do siebie lub do krawędzi arkusza lub rolki. Może to być powodem całkowitego przekręcenia włókien, zmarszczek, złej kolimacji, dużego zniekształcenia prepregu, luźnej wiązki, dezorientacji filamentu itp. Podczas oględzin i ujawnieniu braku równoległości oraz przekraczeniu ograniczeń, oznaczanie jest wymagane.

 

Nadmiernie występujace ''rybie oczy" (Taśma i tkanina). Ten stan jest uwidoczniony poprzez rozdzielenie wiązki włókien i nieregularne zniekształcenie kątowe wiązkek przyległych na bardzo krótkim dystansie (do 0.0625 cala). Wiecej niż 2 rybie oka na powierzchni 1x1cala jest powodem do zaznaczenia wady.
Zmarszczki (Taśma). Zmarszczki obejmują zmarszczki pozapłaszczyznowe. Nie są dozwolone zmarszczki pozapłaszczyznowe i powinny zostać  oznaczone. Nie może być więcej niż 1 zmarszczka na 12 cali długości rolki.
Anomalie tkanin. Jeśli występuje co najmniej sześć  wad w na długości 1 jardu, należy oznaczyć tę długość materiału: kawałki przędzy, "hang pick", kłębki lub zerwane przędze znakujące. Te defekty są zdefiniowane w ASTM D 123.
Brak przylegania do nośnika (Taśma i tkanina). Mniejsze oddzielenie do 0,5 cala szerokości i dopóki rolka pozwoli, pod warunkiem, że prepreg nie jest zniekształcony lub uszkodzony. Oddziela się ponad 0,5 cala.
Pofalowania (poza płaszczyzną (Taśma i tkanina)). Prepreg i nośnik, gdy są umieszczone na płaskiej powierzchni nie są w płaszczyźnie i mają tendencję do tworzenia wzoru fal. Odchylenie od  płaszczyzny przekraczającące dziesięciokrotność grubości taśmy jest przyczyną odrzucenia i musi zostać oznaczony.
Luki.(Taśma) Luki są rozstawami między sąsiadującymi wiązkami. Luki o szerokości większej niż 0,030 cala powinny zostać odrzucone i oznaczone. Szczeliny o szerokości 0,030 cala lub mniej, mogą rozciągać się na dowolną długość.
Uszkodzenia wiązki i filamentu (Taśma). Warunek ten istnieje, gdy cała wiązka jest nieciągła lub duża liczba filamentów w obszarze lokalnym jest złamana lub uszkodzona. Złamania i węzły powinny zostać oznaczone. Węzeły nie są podstawą odrzucenia, chyba że przekraczają one jeden na stopę kwadratową. Dopuszczalny węzeł jest zdefiniowany jako nakładka 0,75 do 2,25 cala nieciągłej wiązki.
Zanieczyszczenia i wtrącenia (Taśma i tkanina). Występuje kiedy obcy material o dowolnym charakterze. Jest on powodem odrzucenia i powinien zostać oznaczony.
Łuki na włóknie (Tkanina) . Maksymalna dopuszczalna średnica łuku wynosi 4 procent szerokości tkaniny, bez krawędzi. Obszary niezgodne oznaczyć.
Pojedyncze wady przędzy (Tkanina) uszkodzone przędze, pęknięcia, niewłaściwy przeplot, wciąganięta przędza, brak odpowiedniego naciągnięcia przędzy,pętelka, pogrubienia,  Te defekty są zdefiniowane w ASTM D 123.
Wiele wad przędzy. (Tkanina) Jeśli na jednym jardzie bieżącym występuje jedena z poniższych wad, ta długość materiału powinna zostać oznaczona: łezki, przecięcia, pofałdowania. Te defekty są zdefiniowane w ASTM D 123.
Ułożenie włókien (Tkanina). Ułoż watku i osnowy musi być prostopadłe do siebie (w odległości 5) w dowolnym miejscu tkaniny. Ponadto, wątki i osnowy powinny być równoległe do kierunku osnowy i wątku tkaniny w odległości 5. Pomiary powinny być dokonywane w odległości co najmniej 6 cali. Obszary niezgodne powinny zostać oznaczone.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-04-04

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agata Paszkowska  tel. 17 743 1412 email: 

INNOLOT DOZ/221/2018

Mielec, 2018-03-14

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Pasametr analogowy z czujnikiem zegarowym

Zakres pomiarowy: 0 - 25 mm
Zakres wycofania kowadełka: 2 mm
Zakres wskazań czujnika: ± 0.060 mm
Podziałka czujnika zegarowego: 0.001 mm
Płaskość: 0.3 μm
Równoległość: 0.6 μm
Powierzchnie pomiarowe: węglikowe, docierane, średnica 10.8 mm

Dodatkowe wyposażenie: etui i podpórka przedmiotu mierzonego

certyfikat jakości

1,00

szt.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

                                                      

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”. Prosimy także o wypełnienie zakładki „Formularz klasyfikacji eksportowej dla dostawców”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-03-22

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Krzysztof Pieróg  tel. 17 743 1418 email: 

INNOLOT II DOZ/229/2018

                                                            
                   

Mielec, 2018-03-16

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

• Taśma uszczelniająca do worka próżniowego
• Z gumy syntetycznej
• Biało-szary odcieniem
• 3 mm x 19 mm x 7,5 m
(1/8 inch x 3/4 inch x 25 feet)’
• Naddaje się do pracy z różnymi rodzajami systemów żywicznych
• Do autoklawowego lub pozaautoklawowego utwardzania
• Bezpieczny w użytkowaniu
• Żywotność 12 miesięcy C
• Max. Temp. Utwardzania 204C

 

420,00

rolek

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY*

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

                                                      

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-03-27

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agata Paszkowska  tel. 17 743 1412 email: 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone