Poradnik kandydata

 

Jasnym jest, iż proces poszukiwania pracy bywa stresującym. Aby nieco ułatwić ten proces kandydatom, proponujemy:

 
1.   przed rozmową upewnić się, czy
 • CV i list motywacyjny właściwie akcentuje Państwa doświadczenie i walory w kontekście stanowiska, na które składana jest aplikacja
 • CV jest aktualne
 • CV jest czytelne i estetyczne – przygotowane zgodnie z obowiązującymi standardami
 • CV zawiera klauzulę o ochronie danych osobowych
 • List motywacyjny mówi coś więcej na temat Państwa kariery, niż CV
 • Posiadają Państwo elementarne informacje na temat naszej firmy
 • Posiadają Państwo przygotowane odpowiedzi na typowe pytania zadawane na rozmowach kwalifikacyjnych, np. pytania o motywację, oczekiwania finansowe, itp.
2.   na rozmowie: 
 • Przybyć na nią punktualnie
 • Zadbać o estetyczny i adekwatny do sytuacji strój
 • Prezentować szczerą, otwartą postawę; bycie sobą jest zawsze doceniane
 • Odpowiadać jasno na zadawane pytania
 • Posługiwać się przykładami dla zobrazowania swoich doświadczeń

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone