KARIERA

Polskie Zakłady Lotnicze to firma, w której spotyka się tradycja i nowoczesność.

 

80 lat historii zakładu, który był istotnym elementem kształtującym relacje w lokalnym środowisku rzutuje również na to, co w firmie ważne i doceniane przez pracowników.
Od 2007 roku firma jest spółką zależną Sikorsky Aircraft Corporation, co wpłynęło na zmianę technologii produkcji i błyskawiczny rozwój zakładu. Dlatego w firmie promowane są postawy otwartości, elastyczności i szybkiej adaptacji do zmian. 
 
Podsumowując, wśród promowanych kompetencji i postaw pracowniczych znajdziemy takie, jak:

 

Kompetencje zawodowe, innymi słowy: eksperckość, fachowość, unikatowe umiejętności zdobywane w ciągu lat doświadczeń na danym stanowisku pracy;

Szacunek do standardów bezpieczeństwa – jest to jeden z wymogów korporacyjnych, ale jak w większości firm produkcyjnych nabiera szczególnego znaczenia – każdy z pracowników życzy sobie, aby dzięki odpowiedzialnej pracy swojej i swoich kolegów bezpiecznie wrócić do domu po pracy;

Etyka w biznesie – postawy jednoznaczne etycznie budują tak profesjonalizm w realizacji biznesowych zobowiązań, jak również chronią firmę i jej pracowników przed szeregiem niebezpieczeństw wynikających z wątpliwych moralnie czynów;

Strategiczne przywództwo, to kompetencja liderów, wizjonerów, a więc osób takich, dzięki którym biznes się rozwija; to oni wyznaczają rytm, tempo i kierunek postępu firmy, oraz angażują pracowników do nowych wyzwań;

Rozwój talentów, to siła nowoczesnych menedżerów w rozwijającej się firmie, którzy potrafią wyłaniać utalentowane jednostki a następnie je rozwijać (coaching)

Planowanie pozwala na przekładanie wizji na konkretne działania długo i krótkofalowe; dzięki temu w firmie wiadomo, co kiedy należy robić;

Ukierunkowanie na wyniki, to postawa, dzięki której działania pracowników osiągają zamierzony efekt; PZL jest silnie zainteresowany rozwojem takich zachowań wśród swojej kadry na wszystkich poziomach organizacji;

Ukierunkowanie na klienta pozwala na właściwe czytanie potrzeb klienta oraz dostosowywanie się do jego oczekiwań;

Adaptacja do zmian, to pożądana cecha w PZL Mielec, które zmieniają sposób działania i pracy aby dostosować się do potrzeb rynku.

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone