Projekty UE

„Badania i rozwój nowych, innowacyjnych metod projektowania i wytwarzania kompozytowych lotniczych struktur pierwszorzędowych”

18-01-2017

 

 

Tytuł projektu:

 

„Badania i rozwój nowych, innowacyjnych metod projektowania i wytwarzania kompozytowych lotniczych struktur pierwszorzędowych”

 

 

Cel Projektu

Opracowanie innowacyjnych procesów projektowania i technologii produkcji w celu skutecznego i efektywnego wykorzystania innowacyjnych materiałów kompozytowych, spełniających wymagania przyszłych warunków eksploatacji samolotu

 

Planowane efekty

Wdrożenie do produkcji technologii wytwarzania lotniczych struktur kompozytowych metodą autoklawową i bezautoklawową oraz technik monitoringu i napraw struktur pierwszorzędowych

 

Wartość Projektu

33 798 239.39 zł

 

Wkład

Funduszy Europejskich

19 997 696.47 zł

 

 

Działanie

1.2. Sektorowe programy B+R

 

Kierownik Projektu

Karol Padykuła

mail:

tel. 17 743 1220

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone