Projekty UE

Zbiorniki paliwowe dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

06-05-2021

 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU:

 

Zbiorniki paliwowe dla Europejskiej Agencji Kosmicznej 

Monopropellant demisable tank

 

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

 

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) – program PLIIS (Polish Industry Incentive Scheme)

ESA Contract No. 4000129800/2020/NL/CBi

 

 

WYKONAWCY:

 

Lider projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Centrum Technologii Kosmicznych (CTK Ł-ILOT)

Podwykonawca: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (PZL Mielec)

 

 

OKRES REALIZACJI:

 

02.2020 – 05.2022

 

 

BUDŻET PROJEKTU:

 

399 967 EUR (w tym 247 776 EUR dla PZL Mielec)

 

 

 

 

 

 

CEL PROJEKTU:

 

Opracowanie studium wykonalności (do PDR - TRL4) zbiornika paliwowego 40-52 litry wykonanego ze stopów aluminium, kompatybilnych ze standardowymi materiałami pędnymi stosowanymi w kosmonautyce (hydrazyna i dodatkowo nadtlenek wodoru lub LMP-103S).

Cały proces projektowania, rozwoju i pomyślnego testowania (weryfikacji) krytycznych technologii wytwarzania zbiornika zostanie oceniony przez Ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) pod kątem zastąpienia stopów tytanu stopami aluminium, co będzie miało znaczenie podczas deorbitacji satelitów (zbiornik spłonie w atmosferze Ziemi).

Głównymi technologiami wytwarzania, będącymi przedmiotem analiz, są zgrzewanie tarciowe liniowe z przemieszaniem (LFSW) i przyrostowe formowanie blach (SPIF). Proces projektowania, rozwoju i testowania technologii do produkcji zbiornika ma na celu zidentyfikowanie technologicznych i projektowych ograniczeń, a w rezultacie obniżenie kosztów produkcji zbiornika w przyszłości.

Działanie to umożliwi wprowadzenie konkurencyjnego produktu na rynek europejski.

 

 

KIEROWNIK PROJEKTU

PO STRONIE PZL:

 

Grzegorz Luty

+48 17 743 1583

 

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone