Projekty UE

„Badania i rozwój innowacyjnych technologii kompozytowych dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów i optymalizacji kosztów"

18-01-2017

 

 

Tytuł projektu:

 

„Badania i rozwój innowacyjnych technologii kompozytowych dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów i optymalizacji kosztów wytwarzania struktur lotniczych”

 

 

Cel Projektu

Opracowanie innowacyjnych procesów projektowania i technologii produkcji w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotu statku powietrznego przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów wytwarzania

 

Planowane efekty

Wdrożenie do produkcji technologii wytwarzania lotniczych struktur kompozytowych z wykorzystaniem materiałów termoplastycznych zapewniających zwiększenie efektywności ekonomicznej produktu poprzez ograniczenie liczby elementów i poprawę aerodynamiki, zwiększenie ogniotrwałości oraz rozwój struktur pochłaniających energię

 

Wartość Projektu

23 648 972.25 zł

 

Wkład

Funduszy Europejskich

14 260 718.46 zł

 

 

Działanie

1.2. Sektorowe programy B+R

 

Kierownik Projektu

Marcin Głodzik

mail:

tel. 17 743 0023

              

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone