Projekty UE

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kabiny śmigłowca”

11-07-2014

 

 

PZL Mielec Sp. z o.o.

realizuje projekt

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kabiny śmigłowca”

współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 DOTACJE NA INNOWACJE

W grudniu 2009 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kabiny śmigłowca” projekt realizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Umowa została zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucją Wdrażającą.

Projekt realizowany w latach 2009-2014.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 53 885 545,08 PLN

Wartość dofinansowania: 22 013 073,20 PLN

W wyniku realizacji inwestycji zostanie rozpoczęta produkcja zasadniczo zmienionej kabiny śmigłowca S70i BLACK HAWK. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju Działu B+R dzięki zakupionej specjalistycznej aparaturze badawczej
 
Osoba kontaktowa:
Dariusz Delikat
e-mail:
tel: 17 743 1834
 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone