ES&H

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. jako odpowiedzialny pracodawca, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz osób przebywających na terenie Zakładu zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników jak również dbania o środowisko naturalne.

 

PZL Mielec stosuje się do wszelkich obowiązujących przepisów regulacji prawnych i nie zawaha się postępować bardziej rygorystycznie, jeśli pojawią się wyższe oczekiwania.

 

Nasz Zakład zobowiązuje się do:


• ciągłego udoskonalania działań mających na celu utrzymanie i usprawnienie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
• przestrzegania przepisów prawnych dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Środowiska oraz innych wymagań dotyczących firmy w tym standardów ustanowionych przez Lockheed Martin
• minimalizowania jak i zapobiegania wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, wszelkiego rodzaju urazom poprzez eliminację oraz ograniczanie zagrożeń występujących na stanowisku pracy.
• wdrażanie bezpiecznych dla środowiska oraz wydajnych metod pracy i procesów produkcyjnych.
• unikania skażeń środowiska poprzez identyfikację i zapobieganie istniejących jak i potencjalnych negatywnych wpływów działań na środowisko.
•zmniejszania oddziaływań na środowisko poprzez:

 

  • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

  • ograniczanie powstawania i przenikania hałasu do środowiska

  • ochronę gleby, wód powierzchniowych i podziemnych

  • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, segregację, powtórne wykorzystanie, utylizację

  • racjonalne użytkowanie surowców, wody oraz mediów

 

PZL Mielec i Sikorsky a Lockheed Martin Company nie będą usatysfakcjonowane dopóki ich miejsca pracy nie będą wolne od zagrożeń, ich pracownicy nie będą pracować w bezpiecznych warunkach, ich produkty i usługi nie będą bezpieczne, a zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego będzie niezrównane. Firma Sikorsky a Lockheed Martin Company zapewnia, że bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska stanowią integralną częścią wszystkich procesów biznesowych wpływających na produkty, usługii operacje  firmy Sikorsky a Lockheed Martin Company na całym świecie.

 

Wspólne zaangażowanie w działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy pozwoli odnieść oczekiwany sukces dlatego też wszyscy powinniśmy się czuć odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszej firmie.

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone