Dokumenty dla dostawców

Portal Dostawców

 

Portal Dostawców pozwala na indywidualny dostęp do bazy zamówień i niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostaw dla PZL Mielec. Dostęp do Portalu jest zastrzeżony tylko dla zarejestrowanych w Portalu dostawców.
  
Link do Portalu
 
 
 
Portal Dostawców -  Pomoc
 
Odblokowanie Hasła
 
Jeżeli Twoje hasło zostało zblokowane prosimy o kontakt z Computer Sciences Corporation (CSC) w celu przywrócenia hasła. Przedstaw się jako Dostawca PZL Mielec, który chce uzyskać  pomoc  w przywróceniu możliwości logowania do istniejącego już konta. Użyj bezpłatnego numeru telefonu w celu uzyskania pomocy: +1 877-272-4882.
 
W razie problemów skontaktuj się z Kupcem  PZL Mielec lub na email: 
 
Jeżeli kontaktujesz się w celu uzyskania pomocy przygotuj dane obejmujące Numer Zamówienia, Linię Zamówienia oraz Numer Części.

SSQS - Pomoc

 

W razie problemów skontaktuj się z PZL Mielec przez email:

W przypadku e-maili o pomoc prosimy o zawarcie minimum Nr Zamówienia, Linii Zamówienia oraz Numeru Części.

Warunki zakupów

Poniżej znajdą Państwo obowiązujące wersje dokumentów stosowanych w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu. Są one również przywoływane w naszych Zapytaniach Ofertowych, Zamówieniach Zakupu i Umowach.

Wymagania jakościowe

Klienci Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. wymagają zapewnienia bezpiecznych i wysokiej jakości wyrobów i usług, co czyni koniecznym zdecydowane i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością. Dlatego od Dostawców wymaga się takiego systemu jakości, które spełni określone wymagania jakościowe.

Złożoność produkowanych wyrobów, wymagająca zastosowania skomplikowanych procesów wytwórczych oraz odpowiedzialność za produkowane wyroby, nakładają na Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. konieczność kwalifikowania, nadzorowania i przeglądu Dostawców. Posiadanie przez Dostawcę certyfikatu systemu zarządzania jakością nie daje automatycznie aprobaty Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. jako Dostawcy, lecz jest znaczące dla tej aprobaty. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. oceniają i wybierają Dostawców na podstawie ich zdolności do spełnienia wymagań jakościowych, przy czym zakres i rodzaj nadzoru nad Dostawcą, zależy od wpływu dostarczanych wyrobów i/lub usług na realizację produkcji i wyrób końcowy.
 

Wymagania FOD

FOD, to każdy rodzaj zanieczyszczenia lub zagrożenia bezpieczeństwa wyrobu spowodowanego ciałem obcym. Aby spełnić wymagania naszych klientów, oczekujących bezpiecznego i bezawaryjnego wyrobu, w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu zostało wdrożone zapobieganie uszkodzeniom ciałem obcym (FOD). Wszystkie osoby/firmy, które będą prowadziły jakiekolwiek prace na terenie naszego Zakładu, są zobowiązane zapoznać się z krótkim szkoleniem, wypełnić formularz i przekazać go do Działu Zakupów. Brak podpisanego formularza uniemożliwi wykonywanie prac na terenie Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.

Wymagania BHP

 

Wszystkie najważniejsze wymagania obowiązujące dostawców zostały zawarte w dokumencie  „Zasady EHS obowiązujące dostawców towarów i usług wykonujących usługi dla Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.”. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym  dokumentem i bezwzględne jego przestrzeganie.

Zatwierdzeni dostawcy procesów specjalnych

Na załączonej poniżej liście istnieje możliwość sprawdzenia dostawców procesów specjalnych zatwierdzonych przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu.

Wymagania Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. odnośnie faktur

 

 

Faktury prosimy wysyłać w formacie PDF na adres e-mail:   w treści wpisując:

 

„FAKTURA do zamówienia nr …”

 

W przypadku przesłania faktury drogą e –mailową nie jest wymagane przesyłanie oryginału faktury za pośrednictwem poczty/kuriera.

 

W przypadku braku zamówienia prosimy o podanie osoby zamawiającej towar lub usługę, która kontaktowała się z Państwem w zakresie realizacji dostawy.

 

W przypadku przesłania faktury pocztą/kurierem prosimy o podanie adresu jak poniżej:

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o.

ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

Polska

 

z dopiskiem FAKTURA.

 

Wymagania odnośnie szpul na przewody

 

Dostawców przewodów prosimy o zapoznanie się z wymaganiami Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. odnośnie szpul.

 

 

Pliki do pobrania

Wymagania dla wykonawców robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych

Poniżej został zamieszczony dokument "Obowiązki wykonawcy" obowiązujący wykonawców robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych.

Pliki do pobrania

Wymagania sprawozdawcze dotyczące tzw. „krwawych minerałów”

 

Poniżej pismo UTC w sprawie wymagań sprawozdawczych dotyczących tzw. „krwawych minerałów”.

Wymagania Etyczne dla Dostawców

 

Kodeks Postępowania dla Dostawców LM, wyraża nasze oczekiwania wobec wszystkich dostawców oraz odzwierciedla standardy etyczne jakie stawiamy przed naszymi pracownikami, Zarządem oraz wszystkimi partnerami biznesowymi.

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone